Awtorizzazzjoni tal-Unjoni

Ir-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali (BPR) jintroduċi l-possibbiltà li jkun hemm ċerti prodotti bijoċidali awtorizzati f'livell tal-Unjoni. Dan jippermetti lil kumpaniji jqiegħdu l-prodotti bijoċidali tagħhom fis-suq fl-Unjoni kollha, mingħajr il-ħtieġa li jiksbu awtorizzazzjoni nazzjonali speċifika.

Awtorizzazzjoni mill-Unjoni tagħti l-istess drittijiet u obbligi fl-Istati Membri kollha bħal dawk ipprovduti minn awtorizzazzjonijiet nazzjonali.

L-awtorizzazzjoni tal-Unjoni tista' tingħata lil prodotti bijoċidali b'kondizzjonijiet simili ta' użu tul l-Unjoni, ħlief dawk li jkunu jikkontjenu sustanzi attivi li jissodisfaw il-kriterji ta' esklużjoni u dawk li jkunu jappartjenu għal prodotti tat-tip 14, 15, 17, 20 u 21. Iż-żmien biex jingħata bidu għall-proċess tal-awtorizzazzjoni huwa differenti skont jekk il-prodott ikunx jikkontjeni sustanzi attivi ġodda jew eżistenti.

Sustanzi attivi ġodda

Prodott li jikkontjeni sustanzi attivi ġodda, wkoll f'kombinazzjoni ma' sustanzi attivi eżistenti, jkun eliġibbli għal awtorizzazzjoni mill-Unjoni mill-1 ta' Settembru 2013.

Sustanzi attivi eżistenti

Għal prodotti bijoċidali li jkunu jikkontjenu biss sustanzi attivi eżistenti, l-awtorizzazzjoni mill-Unjoni tkun disponibbli fi tliet stadji differenti, skont it-tip ta' prodott:

  1. Mill-1 ta' Settembru 2013 għal prodotti tat-tip 1, 3, 4, 5, 18 u 19
  2. Mill-1 ta' Jannar 2017 għal prodotti tat-tip 2, 6 u 13
  3. Mill-1 ta' Jannar 2020 'il quddiem għat-tipi ta' prodotti li jibqa' 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 u 22.

Il-lista ta' prodotti bijoċidali b'awtorizzazzjoni mill-Unjoni tkun ippubblikata fuq il-websajt tal-ECHA. 

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)