Il-preżentazzjoni tad-dossier għal awtorizzazzjoni mill-unjoni

L-applikazzjonijiet huma ppreżentati permezz tal-R4BP 3 fil-forma ta' fajl IUCLID.

This graph shows an overview of the dossier submission process. 

Stadji

L-awtorizzazzjoni tipproċedi f'diversi stadji. Kull stadju jeħtieġ li jkun ikkompletat qabel ma l-applikazzjoni tkun tista' timxi għall-istadju li jmiss. Huwa importanti li l-applikant ikun żgur li jiġu sodisfatti l-iskadenzi relevanti kollha, inkella l-applikazzjoni tiġi rifjutata matul il-proċess.

Image

L-ECHA tikkontrolla li l-applikazzjoni u d-dejta ġew ippreżentati fil-format korrett.

 
Image

L-applikant iħallas it-tariffi relatati lill-ECHA fi żmien 30 jum mid-data tal-fattura.

 
Image

L-ECHA taċċetta l-applikazzjoni u l-awtorità kompetenti ta' valutazzjoni għandha 30 jum biex tivvalida l-applikazzjoni (kontroll ta' kompletezza).

 
Image

L-applikant iħallas it-tariffi relatati lill-awtorità kompetenti ta' valutazzjoni fi żmien 30 jum.

 
Image

Jekk id-dossier jitqies li jkun inkomplet, l-awtorità kompetenti tal-valutazzjoni tistaqsi għall-informazzjoni nieqsa u l-applikant ikollu 90 jum biex jipprovdiha.

 
Image

Tibda l-valutazzjoni tad-dossier

 

Atturi

L-atturi prinċipali fil-proċess tal-preżentazzjoni tad-dossier huma:

Applikanti

L-applikanti huma responsabbli mill-kwalità tad-dejta fid-dossiers tagħhom. Jeħtieġ li jipprovdu informazzjoni dwar il-prodott bijoċidali tagħhom jew fil-forma ta' dossier jew ittra ta' aċċess. Jekk mitluba mill-awtorità kompetenti ta' valutazzjoni, jeħtieġ li jipprovdu informazzjoni addizzjonali fi żmien skadenzi stabbiliti. L-Applikanti jeħtieġu wkoll jippreżentaw sommarju ta' abbozz tal-karatteristiċi ta' prodott bijoċidali u jew dossier jew ittra ta' aċċess dwar kull sustanza attiva li tinsab fil-prodott bijoċidali.

ECHA

L-ECHA hija responsabbli biex tiżgura li l-informazzjoni fid-dossiers hija f'format korrett. L-ECHA tiżgura wkoll li l-proċess tal-preżentazzjoni jipproċedi fil-limiti ta' żmien stabbiliti.

L-awtorità kompetenti ta' valutazzjoni

L-awtorità kompetenti ta' valutazzjoni tkun responsabbli biex twettaq il-validazzjoni tad-dossiers ta' applikazzjoni u l-valutazzjoni tad-dossier ippreżentat mill-applikant.

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)