Familja tal-prodott

Familja ta' prodotti bijoċidali hija grupp ta' prodotti bijoċidali li jintużaw għal skopijiet simili u fihom sustanzi attivi bl-istess speċifikazzjonijiet. Familja ta' prodotti bijoċidali għandha varjazzjonijiet speċifikati fil-kompożizzjoni tal-prodotti biex tiżgura li l-livell ta' riskju ma jiżdiedx jew l-effikaċja tal-prodott ma tonqosx. Dan il-kunċett huwa żvilupp mill-kunċett ta' formulazzjonijiet qafas skont id-Direttiva dwar il-Prodotti Bijoċidali 98/8/KE.

Il-prodotti kollha fi ħdan familja ta' prodotti bijoċidali huma koperti minn awtorizzazzjoni waħda skont ir-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali. 

Fi kliem ieħor, diversi prodotti bijoċidali jistgħu jinġabru fi gruppi taħt awtorizzazzjoni waħda, sakemm id-differenza fil-kompożizzjoni fost il-"membri" tal-familja tibqa' fi ħdan medda speċifikata. Il-kompożizzjoni tista' jew tkun tnaqqis fil-konċentrazzjoni tas-sustanza attiva jew varjazzjoni tal-konċentrazzjoni ta' sustanzi mhux attivi. 

Is-sostituzzjoni ta' sustanzi mhux attivi fi prodotti li huma membri tal-familja ta' prodotti, b'sustanzi mhux attivi oħrajn li jippreżentaw l-istess riskju jew wieħed aktar baxx, hija permessa wkoll.

Madankollu, il-klassifikazzjoni, id-dikjarazzjonijiet ta' periklu u prekawzjoni għall-prodotti kollha fi ħdan il-familja ta' prodotti bijoċidali għandhom ikunu l-istess jew anqas "severi" milli fil-prodott l-ewwel awtorizzat.

Notifika

Il-kompożizzjoni tal-prodott li jagħmlu parti minn familja ta' prodotti awtorizzata tista' tkun differenti fi ħdan il-medda ddefinita matul il-valutazzjoni. Il-valutazzjoni u l-evalwazzjoni tal-membri rappreżentattivi tal-familja jistabbilixxu l-meded ta' aċċettabbiltà ta' awtorizzazzjoni ta' familja ta' prodott bijoċidali.

Jekk il-kompożizzjoni ta' prodott ġdid tkun taqa' f'dawn il-meded stabbiliti, detentur ta' awtorizzazzjoni jeħtieġ biss li jinnotifika l-prodott lill-awtoritajiet 30 jum qabel ma l-prodott il-ġdid jitqiegħed fis-suq. In-notifiki għat-tqegħid tal-prodott f'suq nazzjonali għandhom jintbagħtu lill-awtorità kompetenti rilevanti li tkun tat awtorizzazzjoni nazzjonali għal familja ta' prodotti bijoċidali. Fil-każ ta' awtorizzazzjoni tal-Unjoni, in-notifika għandha tintbagħat lill-ECHA u l-Kummissjoni. In-notifiki kollha għandhom jintbagħtu permezz tar-R4BP 3.

Madankollu, il-prodotti jistgħu jitqiegħdu fis-suq mingħajr notifika, jekk il-varjazzjonijiet ikunu jikkonċernaw biss żebgħat, fwejjaħ jew pigmenti u huma fil-meded eżistenti permessi. 

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)