Awtorizzazzjoni għall-istess prodott bijoċidali

Sabiex jiġu ssodisdati l-ħtiġijiet tal-kumpaniji u jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi tagħhom, ir-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali li huma l-Istess (Regolament 414/2013, emendat bir-Regolament 2016/1802) jintroduċi l-possibbiltà li jsir ċaqlieq minn awtorizzazzjonijiet usa' għal oħrajn aktar speċifiċi (jiġifieri minn familja ta' prodotti bijoċidali għal subsett ta' "membri tal-familja" waħda jew aktar) jew swieq aktar speċifiċi (jiġifieri minn awtorizzazzjoni tal-Unjoni għal awtorizzazzjoni nazzjonali).

Huwa possibbli li ssir applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għal prodott uniku (il-'prodott li hu l-istess'), li jkun identiku għal prodott bijoċidali awtorizzat ieħor (il-'prodott ta' referenza'), jew li għalih tkun ġiet sottomessa applikazzjoni għal tali awtorizzazzjoni (il-'prodott ta' referenza prospettiv').

Dan jista' jseħħ irrispettivament minn jekk il-prodott ta' referenza relatat ikunx prodott uniku jew prodott individwali ta' familja ta' prodotti bijoċidali.

Barra minn hekk, huwa possibbli li ssir applikazzjoni għal awtorizzazzjoni nazzjonali li tibda minn prodott ta' referenza (prospettiv) li jkollu (jew qed jitfittex li jkollu) awtorizzazzjoni tal-Unjoni.

Prodotti soġġetti għall-proċedura ta' awtorizzazzjoni ssimplifikata huma koperti wkoll b'dan ir-regolament.

Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għal familja ta' prodotti bijoċidali li huma l-istess (tal-Unjoni, nazzjonali jew issimplifikata) li tibda minn familja ta' prodotti ta' referenza (prospettiva) hija possibbli wkoll.

Il-proċess ta' applikazzjoni għal prodotti bijoċidali li huma l-istess ser tirriżulta f'awtorizzazzjoni indipendenti, iżda bl-istess data ta' skadenza bħall-prodott ta' referenza (jew il-familja tal-prodotti). Dawn l-awtorizzazzjonijiet ser ikollhom numru tal-awtorizzazzjoni differenti mill-prodott ta' referenza u jistgħu jinbidlu jew jiġu kkanċellati indipendentement mill-prodott ta' referenza.

L-applikazzjonijiet għal prodotti bijoċidali li huma l-istess jeħtieġ li jsiru permezz ta' R4BP 3, eżatt bħall-applikazzjonijiet l-oħra kollha skont il-BPR.

L-informazzjoni u l-istruzzjonijiet għas-sottomissjoni u għas-segwitu tal-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għal prodotti bijoċidali li huma l-istess jinsabu fil-manwali dwar is-sottomissjoni rilevanti disponibbli fis-sit web tal-ECHA. Għal aktar informazzjoni regolatorja, jekk jogħġbok ikkonsulta l-kapitolu 'Prodotti Bijoċidali li huma l-Istess' tal-Gwida Prattika.

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)