Awtorizzazzjoni ssimplifikata

Proċedura ta' awtorizzazzjoni simplifikata għandha l-għan li tħeġġeġ l-użu ta' prodotti bijoċidali li jagħmlu anqas ħsara lill-ambjent, is-saħħa tal-bniedem u tal-annimali.

Biex ikun eliġibbli għall-proċedura ta' awtorizzazzjoni simplifikata, prodott bijoċidali għandu jikkonforma mal-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

 • is-sustanzi attivi kollha li huma inklużi fil-prodott bijoċidali jidhru fl-Anness I tal-BPR u jikkonformaw mar-restrizzjonijiet speċifikati
   
 • il-prodott bijoċidali ma jkunx fih xi sustanza ta' tħassib
   
 • il-prodott bijoċidali ma jkunx fih xi nanomaterjali 
   
 • il-prodott bijoċidali huwa effettiv biżżejjed
   
 • il-ġestjoni tal-prodott bijoċidali u l-użu maħsub tiegħu ma jeħtiġux apparat ta' protezzjoni personali

Jekk jiġu sodisfatti dawn il-kundizzjonijiet kollha, l-applikant li jkun qed ifittex awtorizzazzjoni għandu jissottometti applikazzjoni lill-ECHA permezz tar-R4BP 3 fejn jindika liema awtorità kompetenti ta' Stat Membru ser tevalwa l-applikazzjoni.

Meta tingħata awtorizzazzjoni simplifikata, il-prodott bijoċidali jista' jitqiegħed disponibbli fis-suq fi Stati Membri oħrajn mingħajr il-ħtieġa ta' rikonoxximent reċiproku. Madankollu, id-detentur tal-awtorizzazzjoni, jeħtieġ li jinnotifika lil kull Stat Membru rilevanti, 30 jum qabel ma jqiegħed il-prodott fit-territorju tiegħu. Din in-notifika ssir f'R4BP 3.

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)