Savienības licence

Biocīdu regula (BR) paredz iespēju licencēt noteiktus biocīdus Savienības līmenī. Tas ļaus uzņēmumiem laist biocīdus tirgū visā Savienībā bez īpašas valsts atļaujas.

Savienības atļauja visās dalībvalstīs paredz tādas pašas tiesības un pienākumus kā valsts atļaujas.

Savienības atļaujas var piešķirt biocīdiem ar līdzīgiem lietošanas nosacījumiem visā Savienībā, izņemot tiem, kas satur aktīvās vielas, kas atbilst izslēgšanas kritērijiem, un tiem, kas pieder produktu 14., 15., 17., 20. un 21. tipam. Laika grafiks licencēšanas procesa uzsākšanai ir atšķirīgs, atkarībā no tā, vai produkts satur jaunas vai esošas aktīvās vielas.

Jaunas aktīvās vielas

Produkts, kas satur jaunas aktīvās vielas, arī apvienojumā ar esošajām aktīvajām vielām, ir piemērots Savienības atļaujām, sākot no 2013. gada 1. septembra.

Esošās aktīvās vielas

Biocīdiem, kas satur tikai esošās aktīvās vielas, Savienības atļauja būs pieejama trīs dažādos posmos, atkarībā no produkta tipa:

  1. no 2013. gada 1. septembra – produktu 1., 3., 4., 5., 18. un 19. tipam;
  2. no 2017. gada 1. janvāra – produktu 2., 6. un 13. tipam;
  3. no 2020. gada 1. janvāra – pārējiem produktu tipiem, proti, 7., 8., 9., 10., 11., 12., 16. un 22. tipam.

Saraksts ar biocīdiem, kas saņēmuši Savienības atļauju, tiks publicēts ECHA tīmekļa vietnē. 

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)