Saime

Biocīdu saime ir biocīdu grupa, kuriem ir līdzīgi lietojumi, un to sastāvā ir aktīvās vielas ar vienādām specifikācijām. Biocīdu saimes produktu sastāvā arī ir konkrētas variācijas, lai nodrošinātu, ka apdraudējuma līmenis nav paaugstināts vai produkta efektivitāte nav samazināta. Šī koncepcija ir atvasināta no pamatsastāva koncepcijas atbilstīgi Biocīdu direktīvai (Direktīva 98/8/EK).

Saskaņā ar Biocīdu regulu uz visiem biocīdu saimē ietilpstošajiem biocīdiem attiecas viena atļauja. 

Citiem vārdiem sakot, ar vienu atļauju var aptvert vairākus biocīdus, ja saimes "locekļu" sastāva atšķirības atbilst norādītajām robežām. Sastāvā var būt samazināta aktīvās vielas koncentrācija vai produkts var saturēt neaktīvo vielu koncentrācijas variāciju. 

Ir atļauta arī saimē ietilpstošo biocīdu neaktīvo vielu aizstāšana ar citām neaktīvajām vielām ar tādu pašu vai zemāku riska pakāpi.

Tomēr katra biocīdu saimē esošā produkta klasifikācijai un saistītajiem bīstamības un piesardzības pasākumiem jābūt vienādiem vai mazāk "nopietniem" nekā sākotnēji atļautā biocīda gadījumā.

Paziņošana

Atļautā biocīda saimē ietilpstošo produktu sastāvs var atšķirties izvērtēšanas laikā noteiktu robežu ietvaros. Biocīdu saimes atļaujas pieļaujamības robežas nosaka reprezentatīvu saimes "locekļu" izvērtējumā un novērtēšanā.

Ja jauna biocīda sastāvs atbilst šīm noteiktajām robežām, atļaujas turētājam ir tikai jāpaziņo iestādēm par jauno biocīdu 30 dienas pirms tā laišanas tirgū. Paziņojumi par biocīda laišanu valsts tirgū ir jānosūta attiecīgajai kompetentajai iestādei, kas ir piešķīrusi vasts atļauju biocīdu saimei.  Savienības atļaujas gadījumā paziņojums ir jānosūta Ķimikāliju aģentūrai un Komisijai. Visi paziņojumi ir jānosūta, izmantojot R4BP 3.

Tomēr biocīdus var laist tirgū bez iepriekšējas paziņošanas, ja variācijas attiecas tikai uz krāsvielām, smaržām vai pigmentiem un atbilst spēkā esošajām atļautajām robežām. 

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)