Tā paša biocīda apstiprināšana

Lai apmierinātu uzņēmumu vajadzības un samazinātu to administratīvo slogu, ar Vienādu biocīdu regulu (Regulu Nr. 414/2013, kas grozīta ar Regulu Nr. 2016/1802) tiek ieviesta iespēja pāriet no vispārējām atļaujām uz atļaujām ar ierobežotu darbības jomu (piemēram, no biocīdu saimes uz viena vai vairāku “saimes locekļu” apakškopu) vai tirgiem ar ierobežotu darbības jomu (piemēram, no Savienības atļaujas uz valsts atļauju).

Ir iespējams pieprasīt atļauju atsevišķam biocīdam (“vienādam biocīdam”), kas ir identisks citam biocīdam, kuram piešķirta atļauja (“atsauces biocīdam”), vai attiecībā uz kuru šādas atļaujas pieteikums ir iesniegts “perspektīvam atsauces biocīdam”),

Tas var notikt neatkarīgi no tā, vai attiecīgais atsauces biocīds ir atsevišķs biocīds vai biocīdu saimes atsevišķs produkts.

Turklāt ir iespējams pieprasīt valsts atļauju (perspektīvam) atsauces biocīdam, kuram jau ir (vai kuram gaidāma) Savienība atļauja.

Šī regula attiecas arī uz biocīdiem, kuriem piemēro vienkāršoto atļaujas piešķiršanas procedūru.

Ir iespējama arī atļaujas pieprasīšana (Savienības, valsts vai vienkāršota) vienāda biocīda saimei jau no (perspektīvas) atsauces biocīdu saimes.

Vienādu biocīdu reģistrācijas pieteikumu procesa rezultātā tiek izsniegta neatkarīga atļauja, bet ar tādu pašu derīguma termiņu kā atsauces biocīdam (vai biocīdu saimei). Šīm atļaujām ir no atsauces biocīda atšķirīgs atļaujas piešķiršanas numurs, un to var mainīt vai atsaukt neatkarīgi no atsauces biocīda.

Reģistrācijas pieteikumi vienādam biocīdam jāiesniedz, izmantojot R4BP 3 reģistru, tieši tāpat kā visiem citiem reģistrācijas pieteikumiem saskaņā ar Biocīdu regulu.

Informācija un instrukcijas vienādu biocīdu atļauju reģistrācijas pieteikumu iesniegšanai un papildu pasākumiem ir atrodamas attiecīgajās rokasgrāmatās, kas pieejamas ECHA tīmekļa vietnē. Plašākai reglamentējošai informācijai, lūdzam skatīt “Vienādu biocīdu” nodaļu Praktiskajā rokasgrāmatā.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)