Dokumentācijas iesniegšana Savienības licences saņemšanai

Pieteikumus iesniedz ar R4BP 3 starpniecību kā IUCLID failus.

Šajā zīmējuma ir dots pārskats par dokumentācijas iesniegšanas procesu. 

Posmi

Licencēšana notiek vairākos posmos. Pirms pieteikums var pāriet nākamajā posmā, ir jāpabeidz katrs iepriekšējais posms. Svarīgi, lai pieteikuma iesniedzējs pārliecinās, ka visi attiecīgie termiņi ir ievēroti, pretējā gadījumā pieteikums procesa gaitā tiks noraidīts.

Image

ECHA pārbauda, vai pieteikums un dati ir iesniegti pareizā formā.

 
Image

Pieteikuma iesniedzējs samaksā ECHA attiecīgo maksu 30 dienu laikā pēc rēķina datuma.

 
Image

ECHA pieņem pieteikumu, un kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, 30 dienu laikā to apstiprina (pilnīguma pārbaude).

 
Image

Pieteikuma iesniedzējs 30 dienu laikā samaksā attiecīgās maksas kompetentai iestādei, kas veic novērtēšanu.

 
Image

Ja dokumentācija tiek atzīta par nepilnīgu, kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, pieprasa trūkstošo informāciju un pieteikuma iesniedzējam tā ir jāiesniedz 90 dienu laikā.

 
Image

Sākas dokumentācijas novērtēšana

 

Dalībnieki

Dokumentācijas iesniegšanas procesa galvenie dalībnieki ir:

Pieteikumu iesniedzēji

Pieteikumu iesniedzēji ir atbildīgi par datu kvalitāti savās dokumentācijās. Viņiem ir jānodrošina informācija par biocīdu, sagatavojot dokumentāciju vai piekļuves pilnvaru. Ja kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, to pieprasa, viņiem ir jāiesniedz papildu informācija noteiktajā termiņā. Pieteikumu iesniedzējiem jāiesniedz arī kopsavilkuma projekts par biocīda īpašībām un vai nu dokumentācija, vai piekļuves pilnvara par katru aktīvo vielu, kas ietilpst biocīdā.

ECHA

ECHA ir atbildīga par to, lai informācija dokumentācijās būtu pareizā formā. ECHA arī nodrošina, lai iesniegšanas procesā tiktu ievēroti noteiktie termiņi.

Kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu

Kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, ir atbildīga par pieteikumu validāciju un pieteikumu iesniedzēju iesniegtās dokumentācijas novērtēšanu.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)