Vienkāršota licencēšana

Vienkāršotas atļaujas piešķiršanas procedūras mērķis ir veicināt tādu biocīdu izmantošanu, kas ir mazāk kaitīgi videi, kā arī cilvēku un dzīvnieku veselībai.

Lai biocīdam varētu piemērot vienkāršotu atļaujas piešķiršanas procedūru, tam ir jāatbilst visiem turpmāk uzskaitītajiem nosacījumiem:

 • visas biocīdā esošās aktīvās vielas ir uzskaitītas Biocīdu regulas I pielikumā un atbilst minētajā pielikumā noteiktajiem ierobežojumiem;
   
 • biocīdā nav vielu, kas rada bažas;
   
 • biocīds nesatur nanomateriālus; 
   
 • biocīds ir pietiekami efektīvs;
   
 • biocīda izmantošanai un tā paredzētajam lietojumam nav vajadzīgi individuālie aizsardzības līdzekļi.

Ja ir nodrošināta atbilstība visiem šiem nosacījumiem, pieteikuma iesniedzējam, kurš vēlas saņemt atļauju, ir jāiesniedz pieteikums Ķimikāliju aģentūrai, izmantojot R4BP 3 un norādot, kura dalībvalsts kompetentā iestāde novērtēs pieteikumu.

Ja ir piešķirta vienkāršotā atļauja, biocīdu var piedāvāt tirgū citās dalībvalstīs, un tam nav vajadzīga savstarpēja atzīšana. Tomēr atļaujas turētājam par to ir jāpaziņo katrai dalībvalstij ne vēlāk kā 30 dienas pirms biocīda laišanas tirgū minētās dalībvalsts teritorijā. Šo paziņošanu veic, izmantojot R4BP 3.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)