Licencēšana dalībvalstīs un savstarpējā atzīšana

Valsts atļauja

Uzņēmumiem, kas plāno tirgot produktus kādā ES dalībvalstī, attiecīgajā valstī jāpiesakās produkta licencēšanai. Šim nolūkam tie iesniedz pieteikumus valsts atļaujai, izmantojot R4BP 3.  

Dalībvalsts kompetentā iestāde izskata pieteikumu un pieņem lēmumu par licencēšanu 365 dienu laikā.

Salīdzinošā novērtēšana

Ja aktīvā viela tiek atzīta par aizstāšanas kandidāti, dalībvalsts veic salīdzinošu novērtēšanu par to, vai nav pieejami citi licencēti biocīdi, neķīmiskas kontroles vai novēršanas metodes ar būtiski zemāku vispārējo risku cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi.

Ja ir jau licencēts produkts, kas ir pietiekami efektīvs, nerada citas būtiskas ekonomiskas vai praktiskas problēmas un neietekmē rezistences veidošanos mērķa organismā, jaunais produkts tiks ierobežots vai aizliegts. 

Savstarpēja atzīšana

Ja uzņēmums vēlas paplašināt valstī iegūtu produkta licenci, aptverot citus tirgus, tas var lūgt citas dalībvalstis šo licenci atzīt. Uzņēmumi var pieteikties savstarpējai atzīšanai pēc kārtas vai paralēli. 

Lai pieteiktos savstarpējai atzīšanai pēc kārtas, uzņēmumiem vispirms jāsaņem produkta licence vienā dalībvalstī. Pēc tam tie var lūgt citas dalībvalstis atzīt šo licenci. 

Lai pieteiktos savstarpējai atzīšanai paralēli, uzņēmums var iesniegt pieteikumu produkta licencēšanai vienā dalībvalstī (to dēvē par atsauces dalībvalsti) un vienlaikus lūgt citas valstis atzīt šo licenci, tiklīdz tā ir piešķirta. 

Abos gadījumos pieteikumus iesniedz, izmantojot R4BP 3. Savstarpējās atzīšanas process ilgs apmēram piecus mēnešus, sākot no brīža, kad pieteikumu apstiprina vērtējošā kompetentā iestāde. 

Ja attiecīgās dalībvalstis nepiekrīt savstarpējai atzīšanai, lietu nosūta koordinācijas grupai, kurai par to jāvienojas 60 dienu laikā. Koordinācijas grupa ir struktūra, kas sastāv no dalībvalstu un Komisijas pārstāvjiem.

Ja koordinācijas grupa nevar vienoties, lietu nosūta Komisijai, kas var lūgt ECHA atzinumu par tās zinātniskajiem vai tehniskajiem aspektiem. 

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)