A REACH-rendelet megértése

A REACH az Európai Unió rendelete, amelynek célja, hogy az európai uniós vegyipar versenyképességének javítása mellett fokozza az emberi egészség és a környezet védelmét a vegyi anyagok által potenciálisan okozott kockázatokkal szemben. Az állatkísérletek számának csökkentése érdekében az anyagok veszélyértékelésének alternatív módszereit is támogatja. 

A REACH elvben valamennyi vegyi anyagra vonatkozik; nemcsak az ipari folyamatokban, hanem a mindennapi életben használt termékekre is alkalmazandó, például tisztítószerekre, festékekre, valamint egyes árucikkekre, pl. ruházat, bútorok és elektromos háztartási készülékek. Ennélfogva a rendelet uniós szinten a legtöbb vállalatra hatást gyakorol.

A REACH-rendelet a bizonyítás terhét a vállalatokra helyezi. A rendeletnek való megfelelés érdekében a vállalatoknak meg kell határozniuk az általuk gyártott és az EU-ban forgalmazott anyagokhoz kapcsolódó kockázatokat, és kezelniük kell azokat. Be kell mutatniuk az ECHA-nak az anyag biztonságos felhasználásának módját, és tájékoztatniuk kell a felhasználókat a kockázatkezelési intézkedésekről.

Amennyiben a kockázatok nem kezelhetők, a hatóságok számos módon korlátozhatják az anyagok felhasználását. Hosszú távon a legveszélyesebb anyagokat kevésbé veszélyes anyagokkal kell helyettesíteni.

A REACH a vegyi anyagok regisztrálását, értékelését, engedélyezését és korlátozását jelenti. A rendelet 2007. június 1-jén lépett hatályba.

Hogyan működik a REACH?

A REACH eljárásokat állapít meg az anyagok tulajdonságaira és veszélyeire vonatkozó információk összegyűjtése és értékelése céljából.

A vállalatoknak regisztrálniuk kell anyagaikat, és ennek során együtt kell működniük más vállalatokkal, amelyek ugyanazt az anyagot regisztrálják.

Az ECHA fogadja és megfelelőségük tekintetében értékeli az egyes regisztrálásokat, az EU tagállamok pedig kiválasztott anyagokat értékelnek az emberi egészség és a környezet tekintetében felmerülő kezdeti aggályok tisztázása céljából. A hatóságok és az ECHA tudományos bizottságai értékelik, hogy kezelhetők-e az anyagok kockázatai.

A hatóságok betilthatnak veszélyes anyagokat, ha kockázataik nem tarthatók kézben. Továbbá felhasználásuk korlátozhatósága vagy előzetes engedélyhez köthetősége mellett is dönthetnek.

A REACH vállalatokra gyakorolt hatása

A REACH megannyi vállalatot érint számos ágazatban, olyanokat is, amelyek talán nem is gondolják magukról, hogy kapcsolatban állnak vegyi anyagokkal.

A REACH szerint Ön általánosságban az alábbi szerepköröket töltheti be:

Gyártó: Ha vegyi anyagokat gyárt, saját maga felhasznál vagy másoknak szállít (még akkor is, ha exportról van szó), valószínűleg fontos kötelezettségek fogják terhelni a REACH-rendelet értelmében.

Importőr: Ha az EU/EGT területén kívülről vásárol, a REACH-rendelet szerint valószínűleg lesznek bizonyos kötelezettségei. A vásárolt árucikk lehet egyedi vegyi anyag, továbbértékesítésre szánt keverék vagy késztermék, például ruha, bútor vagy műanyag termék.

Továbbfelhasználók: A legtöbb vállalat használ vegyi anyagokat, néha még anélkül is, hogy felismerné őket, ezért Önnek ellenőriznie kell, milyen kötelezettségei vannak abban az esetben, ha ipari vagy szakmai tevékenysége során vegyi anyagokat kezel. A REACH értelmében adódhatnak bizonyos kötelezettségei.

Az EU-n kívüli székhellyel rendelkező vállalatok: Ha vállalatának székhelye az EU-n kívül található, Önre nem vonatkoznak a REACH-rendeletben meghatározott kötelezettségek, még akkor sem, ha termékeit az Európai Unió vámterületére exportálja. A REACH-rendeletben foglalt kötelezettségek – például regisztrálás – teljesítése az Európai Unióban székhellyel rendelkező importőr, illetve az Európai Unióban székhellyel rendelkező, nem uniós gyártó egyedüli képviselőjének a feladata.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)