Anyagazonosítás

Az anyagazonosítás olyan eljárás, amelynek segítségével megállapíthatók az anyag azonosító adatai.

Az anyag pontos azonosítása előfeltétele a legtöbb REACH-, CLP- és biocid termékekkel kapcsolatos eljárásnak. Mindenekelőtt lehetővé teszi a közös REACH szerinti regisztrálások hatékony és megfelelő előkészítését, valamint biztosítja, hogy a vizsgálati adatok megfelelőek legyenek a REACH szerint regisztrált anyag vonatkozásában. Ez a regisztrált anyag átfogó veszély- és kockázatértékelésében nyilvánul meg.

Az anyag megfelelő azonosítása többek között lehetővé teszi:

  • az információk megosztását a szükségtelen állatkísérletek és felesleges költségek elkerülése érdekében;
  • a vizsgálati adatok vállalatok közötti felhasználását és az anyagcsoportokon belüli kereszthivatkozást;
  • annak értékelését, hogy az anyag szerepel-e az engedélyezési jegyzékben, a korlátozások jegyzékében, illetve, hogy rendelkezik-e harmonizált osztályozással és címkézéssel.

Az anyag azonosító adatai jellemzően az alábbiak segítségével írhatók le:

  • kémiai név, például benzol;
  • azonosító, például EK-szám (200-753-7), valamint
  • kémiai összetétel, például > 99% benzol és < 1% toluol.  Az összetétel meghatározásához kémiai analízist kell végezni. 

Szabályozási eljárások, ahol az anyagazonosítás kulcsszerepet játszik:

 

REACH-megkeresés

A nem bevezetett anyagot vagy az előzetesen nem regisztrált bevezetett anyagot regisztrálni kívánó vállalatoknak érdeklődniük kell az ECHA-nál, hogy az adott anyagra nyújtottak-e már be regisztrálást.

Az anyag pontos azonosítása fontos részét képezi a megkeresési folyamatnak, és biztosítja, hogy az ugyanazon anyagot regisztrálni kívánó vagy azt már regisztrált vállalatok megfelelő módon kapcsolatba tudjanak lépni egymással. Ezáltal biztosítható az adatok megfelelő módon történő megosztása. 

 

REACH szerinti regisztrálás

A regisztrálás az „egy anyag, egy regisztrálás” elvre épül. Ez azt jelenti, hogy ugyanazon anyag gyártói és importőrei kötelesek regisztrálásukat közösen benyújtani.

Az anyag pontos azonosítása fontos részét képezi a regisztrálási eljárásnak, és biztosítja, hogy ugyanazon anyag regisztrálói ugyanahhoz a közös regisztráláshoz tartozzanak. Meghatározza a közös regisztrálás hatókörét is, mivel megkönnyíti az anyagazonosító adatokat tartalmazó profil (SIP) kidolgozását és a határösszetétel jelentését.

 

PPORD-mentesség

A termék- és folyamatorientált kutatás és fejlesztés (PPORD) céljára használt anyagok öt éven keresztül mentesülnek a regisztrálási kötelezettség alól. Az ezen mentességgel élni kívánó vállalatoknak PPORD-bejelentést kell az ECHA-hoz benyújtaniuk.

Az anyag pontos azonosítása fontos részét képezi a PPORD-mentességhez kapcsolódó eljárásnak, többek között segít megérteni, hogy a tervek szerint mire vonatkozzon a mentesség.

 

A REACH-rendeletben előírt értékelés

Az ECHA és a tagállamok értékelik a vállalatok által benyújtott információkat a regisztrálási dokumentációk és a vizsgálati javaslatok minőségének ellenőrzése érdekében. Továbbá az értékelés célja tisztázni, hogy egy adott anyag az emberi egészség, illetve a környezet tekintetében kockázatot jelent-e.

Az anyag pontos azonosítása fontos részét képezi az értékelési eljárásoknak, mivel lehetővé teszi az ECHA és a tagállamok számára annak megállapítását, hogy minden regisztrálás kizárólag egyetlen anyagra vonatkozik, és a vizsgálati adatok megfelelőek az adott anyag vonatkozásában. Az anyagazonosító adatokat tartalmazó profil (SIP) és a határösszetétel bejelentése átláthatóságot biztosít a vizsgálati adatok relevanciáját illetően.

 

Kockázatkezelés a REACH- és a CLP-rendelet szerint

A vállalatoknak fel kell mérniük, hogy anyaguk szerepel-e az engedélyezési jegyzékben, a korlátozások jegyzékében, illetve, hogy rendelkezik-e harmonizált osztályozással és címkézéssel. Ezt csak akkor lehet pontosan végrehajtani, ha az anyag megfelelően azonosításra került.

 

Biocidok

A biocid termékekről szóló rendelet (BPR) a biocid termékek forgalmazására és felhasználására vonatkozik, amely termékek az emberek, állatok, anyagok vagy árucikkek ártalmas szervezetek, pl. kártevők vagy baktériumok elleni védelme érdekében kerülnek felhasználásra. Hatásukat a bennük lévő hatóanyagok segítségével fejtik ki.

A biocid anyag pontos azonosítása biztosítja, hogy a vizsgálati adatok megfelelőek legyenek az anyag vonatkozásában, és megosztásuk megfelelő módon történjen. Ez a biocid anyag átfogó veszély- és kockázatértékelésében nyilvánul meg.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)