Kommunikáció a szállítói láncon belül

A szállítói lánc szereplői több szerepet betölthetnek, akár egyszerre is. Önnek különböző kötelezettségei vannak az Ön szerepétől függően, és különböző eszközök és információk segíthetik az Ön munkáját. Ezeket az egyes szerepekhez tartozó oldalak ismertetik.

A továbbfelhasználók és a szállítók közötti hatékony kommunikáció révén a REACH szerinti eljárás minden szakaszában biztosítható a megfelelő információáramlás a szállítói láncon belül.

Amikor a továbbfelhasználó tájékoztatást ad a szállítóinak a felhasználásról és a felhasználási feltételekről, a regisztrálók a kémiai biztonsági értékelésük expozíciós forgatókönyvét erre a tájékoztatásra alapozhatják. Következésképpen a regisztráló által a továbbfelhasználó felé a biztonságos használatról közölt tanácsok valószínűleg relevánsak és reálisak.

Kommunikációs eszközök

Az ipari ágazati szervezetek, a tagállamok és az ECHA közösen dolgozott azon, hogy a kémiai biztonsági jelentések / expozíciós forgatókönyvek ütemterve és az expozíciós forgatókönyvekkel kapcsolatos információmegosztási hálózat (ENES) keretében javítsák és harmonizálják a szállítói láncon belüli kommunikációt. A korábbi felhasználókkal folytatott kommunikáció céljából „felhasználási térképeket” dolgoztak ki, hogy – gyakran az ágazati szervezeteken keresztül – tájékoztassák a regisztrálókat.

A továbbfelhasználókkal folytatott kommunikáció céljából számos elemet dolgoztak ki: expozíciósforgatókönyv-sablonokat fogadtak el az anyagokra; a keverékekre kidolgozták a keverékek biztonságos használatára vonatkozó információk (SUMI) sablonját; harmonizálták a kifejezéseket és az expozíciós forgatókönyvek információtechnológiai közlését; módszertant dolgoztak ki a keverékek fő összetevőinek azonosítására.
This interactive graphic currently addresses the formulators of chemical products. Versions for other user groups are planned.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)