Árucikkekben található jelöltlistás anyagok

Egy anyag különös aggodalomra okot adó anyagként (SVHC) történő azonosítása és annak a jelöltlistára való felvétele bizonyos jogi kötelezettségeket róhat egy ilyen anyagot tartalmazó árucikk importőreire, előállítóira és szállítóira.

A REACH-rendelet értelmében az árucikk olyan tárgy, amely az előállítás során a funkcióját a kémiai összetételnél nagyobb mértékben meghatározó különleges formát, felületet vagy alakot kap. A REACH rendelet szerint árucikk például a ruházat, a padlóburkolat, a bútor, az ékszer, az újságok és a műanyag csomagolás.

Árucikkek előállítói és importőrei szállítói láncuk szereplőinél, például az Európai Unión kívüli árucikkszállítóknál és az anyagok és keverékek szállítóinál tájékozódhatnak az árucikkeiben előforduló anyagokról és azok koncentrációjáról.

Árucikkekben található jelöltlistás anyagokra vonatkozó kötelezettségek

Image

Az árucikkekben található anyagok bejelentése

Egy adott árucikk előállítóinak és importőreinek bizonyos feltételek mellett bejelentést kell tenniük az ECHA-nál. 

Bővebben

Image

A szállítói lánc szereplőinek kommunikációja

Egy adott árucikk szállítóinak bizonyos feltételek mellett tájékoztatniuk kell a szállítói lánc szereplőit.

Bővebben

 

 

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)