Sama biosidituotelupa

Yritysten tarpeisiin vastaamiseksi ja niiden hallinnollisen työn vähentämiseksi samoista biosidivalmisteista annettu asetus (asetus 414/2013 muutettuna asetuksella 2016/1802) mahdollistaa etenemisen kattavammista luvista suppeampiin lupiin (esim. biosidivalmisteperheestä yhteen tai useampaan "perheenjäseneen”) tai laajemmista markkinoista suppeampiin (esim. EU-tason luvasta kansallisen tason lupaan).

Lupaa on mahdollista hakea sellaiselle yksittäiselle valmisteelle ("sama valmiste"), joka on sama kuin jokin toinen luvan saanut biosidivalmiste ("viitevalmiste") tai jonka osalta on jätetty hakemus kyseistä lupaa varten ("mahdollinen viitevalmiste").

Tämä voi tapahtua katsomatta siihen, onko asianomainen viitevalmiste yksittäinen valmiste tai johonkin biosidivalmisteperheeseen kuuluva valmiste.

Lisäksi kansallista lupaa voi hakea sellaisen (tulevan) viitevalmisteen perusteella, jolla on (tai jolle haetaan) lupa EU:ssa.

Tämä sääntö kattaa myös valmisteet, joita koskee yksinkertaistettu lupamenettely.

Lupahakemus (EU, kansallinen tai yksinkertaistettu) samaa biosidivalmisteperhettä varten (tulevan) viitevalmisteperheen perusteella on myös mahdollinen.

Lupa, joka on saatu saman biosidivalmisteen lupaan perustuvan hakumenettelyn tuloksena, on itsenäinen; luvan päättymispäivä tosin on sama kuin viitevalmisteen (tai valmisteperheen). Näillä luvilla on eri lupanumerot kuin viitevalmisteella, ja niitä voidaan muuttaa tai ne voidaan peruuttaa viitevalmisteesta riippumatta.

Hakemukset samaa biosidivalmistetta varten on tehtävä R4BP 3:n kautta, aivan kuten kaikki muutkin biosidiasetuksen alaiset hakemukset.

Tietoa ja ohjeita samaa biosidivalmistetta koskevien lupahakemusten toimittamisesta ja seuraamisesta saa asianomaisista toimittamista koskevista oppaista kemikaaliviraston verkkosivustolta. Lisätietoja asetuksesta saa käytännön oppaan samaa biosidivalmistetta käsittelevästä luvusta "Same Biocidal Product".

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)