Unionin lupa

Biosidivalmisteista annetun asetuksen myötä on otettu käyttöön mahdollisuus hakea tietyille biosidivalmisteille lupaa unionin tasolla. Näin yritykset voivat saattaa biosidivalmisteensa markkinoille koko unionin alueella ilman, että niiden tarvitsee saada erilliset kansalliset luvat.

Unionin lupaan sisältyvät kaikki samat oikeudet ja velvollisuudet kaikissa jäsenvaltioissa kuin kansallisiin lupiinkin.

Unionin lupa voidaan myöntää sellaisille biosidivalmisteille, joiden käyttöolosuhteet ovat samanlaiset koko unionissa, lukuun ottamatta tehoaineita, jotka täyttävät hyväksymättä jättämisen perusteet, ja valmisteita, jotka kuuluvat valmisteryhmiin 14, 15, 17, 20 ja 21. Lupamenettelyn aloittamisajankohta vaihtelee sen mukaan, sisältääkö valmiste uusia vai vanhoja tehoaineita.

Uudet tehoaineet

Valmisteelle, joka sisältää uusia tehoaineita (myös yhdistettyinä vanhoihin tehoaineisiin), voidaan hakea unionin lupaa 1. syyskuuta 2013 alkaen.

Vanhat tehoaineet

Biosidivalmisteelle, joka sisältää ainoastaan vanhoja tehoaineita, voidaan hakea unionin lupaa kolmessa eri vaiheessa valmisteryhmän mukaan:

  1. 1. syyskuuta 2013 alkaen valmisteryhmille 1, 3, 4, 5, 18 ja 19
  2. 1. tammikuuta 2017 alkaen valmisteryhmille 2, 6 ja 13
  3. 1. tammikuuta 2020 alkaen muille valmisteryhmille 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 ja 22.

Luettelo biosidivalmisteista, joille on myönnetty unionin lupa, julkaistaan myöhemmin kemikaaliviraston verkkosivuilla. 

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)