Unionin lupamenettelyä koskevan asiakirja-aineiston toimittaminen

Hakemukset toimitetaan IUCLID-tiedostoina R4BP 3 -sovelluksen kautta.

Tämä kaavakuva esittää lyhyesti asiakirja-aineiston toimittamisen prosessin. 

Vaiheet

Lupamenettelyssä on useita vaiheita. Jokainen vaihe on suoritettava loppuun, ennen kuin hakemus voi edetä seuraavaan vaiheeseen. Hakijan on tärkeää varmistaa, että kaikkia olennaisia määräaikoja noudatetaan. Muussa tapauksessa hakemus hylätään prosessin kuluessa.

Image

Kemikaalivirasto tarkistaa, että hakemus ja tiedot on toimitettu oikeassa muodossa.

 
Image

Hakija maksaa kemikaalivirastolle asianomaiset maksut 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

 
Image

Kemikaalivirasto hyväksyy hakemuksen, ja arvioinnista vastaavalla toimivaltaisella viranomaisella on 30 päivää validoida hakemus (täydellisyyden tarkastus).

 
Image

Hakija maksaa asianomaiset maksut arvioinnista vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle 30 päivän kuluessa.

 
Image

Jos asiakirja-aineiston todetaan olevan puutteellinen, arvioinnista vastaava toimivaltainen viranomainen pyytää puuttuvia tietoja. Hakijalla on silloin 90 päivää aikaa toimittaa ne.

 
Image

Asiakirja-aineiston arviointi käynnistyy

 

Toimijat

Keskeiset toimijat asiakirja-aineistojen toimittamisprosessissa ovat:

Hakijat

Hakija on vastuussa asiakirja-aineistossaan olevien tietojen laadusta. Sen on annettava biosidivalmistettaan koskevat tiedot joko asiakirja-aineiston tai tietojen käyttöluvan välityksellä. Jos arvioinnista vastaava toimivaltainen viranomainen pyytää lisätietoja, hakijan on toimitettava ne asetetussa määräajassa. Hakijan on myös toimitettava tiivistelmäluonnos biosidivalmisteen ominaisuuksista sekä joko asiakirja-aineisto tai tietojen käyttölupa kustakin biosidivalmisteen sisältämästä tehoaineesta.

Kemikaalivirasto

Kemikaaliviraston vastuulla on varmistaa, että asiakirja-aineistossa olevat tiedot ovat oikeassa muodossa. Kemikaalivirasto varmistaa myös, että toimitusprosessi etenee asetettujen määräaikojen mukaisesti.

Arvioinnista vastaava toimivaltainen viranomainen

Arvioinnista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen vastuulla on suorittaa hakemusaineistojen validointi ja hakijan toimittaman asiakirja-aineiston arviointi.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)