Yksinkertaistettu lupa

Yksinkertaistetun lupamenettelyn tavoitteena on kannustaa käyttämään ympäristölle sekä ihmisten ja eläinten terveydelle vähemmän haitallisia biosidivalmisteita.

Jotta yksinkertaistettua lupamenettelyä voidaan hyödyntää, biosidivalmisteen on täytettävä kaikki seuraavat ehdot:

 • kaikki biosidivalmisteen sisältämät tehoaineet mainitaan biosidivalmisteasetuksen liitteessä I ja ne ovat mainittujen rajoitusten mukaisia
   
 • biosidivalmiste ei sisällä huolta aiheuttavia aineita
   
 • biosidivalmiste ei sisällä nanomateriaaleja 
   
 • biosidivalmiste on riittävän tehokas ja
   
 • biosidivalmisteen käsittely ja sen käyttötarkoitus eivät edellytä henkilösuojainten käyttöä.

Jos kaikki nämä ehdot täyttyvät, luvan hakijan on toimitettava hakemus kemikaalivirastoon R4BP 3 -sovelluksen kautta ja ilmoitettava, minkä jäsenvaltion arvioinnista vastaava toimivaltainen viranomainen arvioi hakemuksen.

Jos yksinkertaistettu lupa myönnetään, biosidivalmiste voidaan asettaa saataville markkinoilla muissa jäsenvaltioissa ilman luvan vastavuoroista tunnustamista. Luvan haltijan on kuitenkin ilmoitettava kullekin jäsenvaltiolle 30 päivää ennen valmisteen saattamista markkinoille kyseisen jäsenvaltion alueella. Ilmoitus tehdään R4BP 3 -sovelluksen kautta.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)