MVU maksājumi saskaņā ar REACH un CLP

Pirms paziņojat, ka jūsu uzņēmums ietilpst MVU kategorijā, iepazīstieties ar atbilstošo ES definīciju. Vienīgais autentiskais pamats, lai noteiktu, vai uzņēmumu var uzskatīt par mikrouzņēmumu, mazo uzņēmumu vai vidējo uzņēmumu, ir Komisijas Ieteikums 2003/361/EK.

Vienīgajiem pārstāvjiem (VP), lai tie varētu pareizi izvērtēt, vai uzņēmumam ir piemērojams MVU maksas samazinājums, jāizmanto attiecīgie dati par uzņēmumu, ko pārstāv šis VP, tostarp attiecīgā informācija no šā uzņēmuma saistītajiem uzņēmumiem un partneruzņēmumiem saskaņā ar Komisijas ieteikumu.

Ir svarīgi minēto informāciju izvērtēt pareizi. Ja jūs kļūdaini paziņosiet sava uzņēmuma lielumu, jums būs jāsamaksā administratīvā nodeva un jāsamaksā pareizās maksas nesamaksātā daļa. Atcerieties, ka jūs, reģistrētājs, esat pilnībā atbildīgs par tās informācijas pareizību un autentiskumu, ko jūs norādāt, iesniedzot dokumentāciju REACH-IT sistēmā. Aģentūra neuzņemas atbildību par pareizību informācijai, ko trešās puses sniegušas saistībā ar jūsu uzņēmuma lieluma noteikšanu vai tā uzņēmuma lieluma noteikšanu, kuru jūs pārstāvat kā vienīgais pārstāvis.

Kā noteikt uzņēmuma lielumu?

Secīgi norādījumi uzņēmuma lieluma novērtēšanai.

Plašāka informācija

Ko darīt, ja jūs esat nepareizi norādījis MVU lielumu?

Ja jūs REACH-IT sistēmā esat norādījis nepareizu uzņēmuma lielumu, izlasiet turpmākos norādījumus, kā informēt ECHA.

Plašāka informācija

 

MVU pārbaude

Lai nodrošinātu godīgu konkurenci, ECHA ir pienākums pārbaudīt to uzņēmumu lielumu, kuri pretendē uz tiesībām saņemt MVU maksas samazinājumus.

Plašāka informācija

Administratīvās nodevas

Pēc deklarētā MVU lieluma kategorijas pārbaudes procedūras ECHA iekasē administratīvu nodevu no katra reģistrētāja, kurš sniedzis nepatiesas ziņas, lai iegūtu tiesības uz maksas samazinājumu.

Plašāka informācija

 

 

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)