Mazie un vidējie uzņēmumi (MUV)

Visi uzņēmumi neatkarīgi no to lieluma ir atbildīgi par to ķimikāliju drošību, ko šie uzņēmumi laiž ES tirgū. Ir daudz materiālu un rīku, kas jums var palīdzēt. Tūkstošiem uzņēmumu, tostarp daudzi MVU, jau ir reģistrējuši savas ķimikālijas ECHA.

Ja vēl neesat iepazinušies ar REACH, CLP, PIC un Biocīdu regulu, jums, pirmkārt, jānoskaidro, kādas ir jūsu tiesības un pienākumi. Tie ir atkarīgi no jūsu lomas piegādes ķēdē, konkrētās vielas, ko jūs importējat, izgatavojat, uzglabājat vai izmantojat, un šīs vielas bīstamības.

Samazināta maksa MVU

Saskaņā ar REACH, CLP un Biocīdu regulu mazie un vidējie uzņēmumi var saņemt maksājuma atlaidi. Maksas samazinājums ir atkarīgs no uzņēmuma lieluma atbilstoši Komisijas Ieteikumā 2003/361/EK noteiktajam, un tā apjoms var sasniegt pat 95 % no REACH standarta reģistrācijas maksas.