Kā noteikt uzņēmuma lieluma kategoriju

Šīs pakāpeniskās instrukcijas ir paredzētas, lai palīdzētu Jums noteikt uzņēmuma lieluma kategoriju atbilstoši Komisijas Ieteikumam 2003/361/EK.

1. solis

Pirmais solis, nosakot datus uzņēmuma lieluma kategorijas noteikšanai, ir novērtēt REACH–IT reģistrācijas iesniegšanas laikā/MVU pārbaudes dokumentu iesniegšanas laikā atbilstoši Biocīdo produktu regulai, vai uzņēmums ir autonoms, vai arī ir jāņem vērā vēl partneruzņēmumi vai saistītie uzņēmumi, kā noteikts Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK pielikuma 3. pantā.

Visumā:

  • Uzņēmums ir autonoms ja tas nav klasificēts kā partneruzņēmums vai saistītais uzņēmums Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK pielikuma 3. panta nozīmē. Piemēram, uzņēmums ir autonoms, ja tam pieder mazāk nekā 25 % (kapitāla vai balsstiesību) kādā citā uzņēmumā un citam uzņēmumam nav vairāk nekā 25 % līdzdalības šajā uzņēmumā.
  • Uzņēmumu uzskata par kāda cita uzņēmuma partneruzņēmumu , ja tā līdzdalība vienam pašam vai kopīgi ar vienu vai vairākiem saistītajiem uzņēmumiem Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK 3. panta 3. punkta nozīmē ir vismaz 25 %, bet ne vairāk kā 50 % balsstiesību citā uzņēmumā.
  • Uzņēmumu uzskata par saistītu ar citu uzņēmumu, ja tam ir vairāk nekā 50 % no locekļu balsstiesībām citā uzņēmumā un/vai ja uzņēmums tieši vai netieši kontrolē, vai arī tam ir kontroles tiesības pār cita uzņēmuma darījumiem.

Uzņēmumu uzskata arī par saistītu, ja pastāv saistība caur kādu personu vai personu grupu, kuras darbojas kopā ar nosacījumu, ka uzņēmumi ir iesaistīti (pilnīgi vai daļēji) tajos pašos tirgos vai "blakus esošajos tirgos" (produktu vai pakalpojumu tirgos, kas izvietoti tieši virs un zem viens no otra).

  • Ja 25 % vai vairāk procentus no tā kapitāla vai balsstiesībām tieši vai netieši, kopā vai atsevišķi kontrolē viena vai vairākas valsts institūcijas, uzņēmumu nevar uzskatīt par MVU.

Šis noteikums neattiecas uz ieguldītājiem, kas minēti Ieteikuma pielikuma 3. panta 2. punkta b) un d) apakšpunktā, piemēram, universitātēm vai autonomām vietējām iestādēm, kurām atbilstoši dalībvalsts tiesību aktiem ir valsts institūcijas statuss. Šie uzņēmumi, nezaudējot savu MVU statusu, var piedalīties kādā uzņēmumā, ja to līdzdalība ir no 25 %, bet ne vairāk kā 50 %.

Tālāk uz 2. soli.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)