Administratīvie maksājumi

Saskaņā ar Maksājumu regulu (Regula (EK) Nr. 340/2008), ja fiziska vai juridiska persona, kura ir apgalvojusi, ka tai ir tiesības uz samazinātiem maksājumiem, jau ir veikusi samazinātus maksājumus, ECHA iekasē starpību starp pilna apmēra maksājumu un jau veikto maksājumu faktiskajai uzņēmuma lieluma kategorijai, kā arī administratīvo maksājumu, kas noteikts ar valdes Lēmumu MB/D/29/2010, kurā grozījumi izdarīti ar valdes Lēmumu MB/21/2012/D un valdes Lēmumu MB/14/2015.

Administratīvie maksājumi ir šādi:

Uzņēmuma lielums

Administratīvais maksājums

Liels uzņēmums (kas nav MVU)
Ja liels uzņēmums (kas nav MVU) nepatiesi apgalvo, ka ir MVU

19 900 EUR vai finansiālā u ieguvuma* reizinājums ar 2,5, atkarībā no tā, kas mazāks 

Vidējs uzņēmums
Ja vidēja lieluma uzņēmums nepatiesi apgalvo, ka ir mazs uzņēmums vai mikrouzņēmums

13 900 EUR vai finansiālā ieguvuma* reizinājums ar 2,5, atkarībā no tā, kas mazāks 

Mazs uzņēmums
Ja mazs uzņēmums nepatiesi apgalvo, ka ir mikrouzņēmums

7 960 EUR vai finansiālā ieguvuma* reizinājums ar 2,5, atkarībā no tā, kas mazāks 

 

*Finanšu ieguvums ir starpība starp nepareizi samaksāto samazināto MVU maksājumu summu un faktiskajai uzņēmuma lieluma kategorijai piemērojamo maksājumu summu.

Sk. iedaļu "Ko darīt, ja esat nepareizi norādījis MVU lieluma kategoriju?" norādījumus par to, kā rīkoties:

Attēls

Izvairieties no administratīvā maksājuma, ja esat nepareizi informējis ECHA par uzņēmuma kategoriju, bet ECHA ar jums vēl nav sazinājusies, lai pārbaudītu jūsu uzņēmuma lielumu vai tā uzņēmuma lielumu, kuru pārstāvat kā vienīgais pārstāvis.

 
Attēls
Saņemiet administratīvā maksājuma samazinājumu 50 % apmērā, ja esat nepareizi informējis ECHA par uzņēmuma kategoriju un ECHA ar jums jau ir sazinājusies, lai pārbaudītu jūsu uzņēmuma lielumu vai tā uzņēmuma lielumu, kuru pārstāvat kā vienīgais pārstāvis.

 

Ko darīt, ja esat nepareizi norādījis MVU lieluma kategoriju?

 

 

 

 

 

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)