REACH-IT

REACH-IT ir galvenā IT sistēma, kas atbalsta nozari, dalībvalstu kompetentās iestādes un Eiropas Ķimikāliju aģentūru, lai varētu droši iesniegt, apstrādāt un pārvaldīt datus un dokumentāciju. Šiem trim dalībniekiem ir pieejamas katram savas īpašās REACH-IT funkcijas, ko tie var izmantot, lai izpildītu prasības saskaņā ar REACH un CLP regulām. REACH-IT arī nodrošina drošu sakaru kanālu starp šiem trim dalībniekiem, lai palīdzētu tiem koordinēt datu un dokumentācijas apstrādi un novērtēšanu.