REACH-IT

REACH-IT ir galvenā IT sistēma, kas atbalsta nozari, dalībvalstu kompetentās iestādes un Eiropas Ķimikāliju aģentūru, lai varētu droši iesniegt, apstrādāt un pārvaldīt datus un dokumentāciju. Šiem trim dalībniekiem ir pieejamas katram savas īpašās REACH-IT funkcijas, ko tie var izmantot, lai izpildītu prasības saskaņā ar REACH un CLP regulām. REACH-IT arī nodrošina drošu sakaru kanālu starp šiem trim dalībniekiem, lai palīdzētu tiem koordinēt datu un dokumentācijas apstrādi un novērtēšanu.

 

 

Pierakstīšanās

ECHA kontu rokasgrāmatā ir sniegts vispārīgs pārskats par to, kā var pierakstīties REACH-IT un kā var izveidot juridiskās personas kontu.

 

Reģistrācijas process

Pārskats par Jūsu vielas reģistrācijas procesu ECHA Tiek sniegts pārskats par pirmajiem soļiem, kas jāveic, lai reģistrētu vielu, izmantojot pieprasījumu vai vēlīnu provizorisko reģistrāciju. Tiek sniegta arī informācija par kopīgās iesniegšanas procesu, ja vielu ražo vai importē vairāk nekā viens uzņēmums. Jūs varat atrast arī vispārīgu izklāstu par reģistrācijas dokumentācijas sagatavošanu IUCLID un šīs dokumentācijas iesniegšanu izmantojot REACH-IT. Jūs atradīsiet arī informāciju, kā pieprasīt reģistrācijas numuru paziņotai vielai (jaunas vielas paziņošanai, NONS), izmantojot REACH-IT. Tiek sniegta arī papildu informācija par reģistrācijas procesu.


Vielas provizoriska reģistrēšana

Plašāka informācija par vēlīno provizorisko reģistrāciju saistībā ar REACH regulu.


Pieprasījuma sagatavošana un iesniegšana

Ievads par to, kad jāiesniedz pieprasījums. Tiek sniegts pārskats par to, kā sagatavot pieprasījuma dokumentāciju, izmantojot IUCLID, un kā iesniegt šo dokumentāciju ECHA caur REACH-IT.  (Skatīt arī rokasgrāmatu: "Kā sagatavot pieprasījuma dokumentāciju"


Jūsu vielas reģistrēšana

Īss pārskats par to, kā sagatavot reģistrācijas dokumentāciju un iesniegt to ECHA ar REACH-IT starpniecību. (Skatīt arī rokasgrāmatu: "Kā sagatavot reģistrācijas un PPORD dokumentāciju".)


Kopīga iesnieguma sagatavošana un iesniegšana

Īss paskaidrojums par to, kad nepieciešams kopīgs iesniegums, un izklāsts par to, kā iesniegt kopīgos iesniegumus.


Reģistrācijas numura pieprasīšana NONS

Kā pieprasīt reģistrācijas numuru paziņotajām vielām (ko dēvē arī par NONS), izmantojot REACH-IT, un kādu informāciju ECHA pieprasa, piešķirot reģistrācijas numuru. Jūs atradīsiet saiti uz attiecīgo dalībvalstu kompetento iestāžu un izraudzīto valsts iestāžu kontaktu sarakstu. 

 

Licencēšanas pieteikumu iesniegšana

Īss ceļvedis pa posmiem, kā iesniegt kopīgu vai atsevišķu licencēšanas pieteikumu. Pakāpenisks izklāsts, kā pierakstīties REACH-IT, izveidot IUCLID dokumentāciju un iesniegt to ar REACH-IT starpniecību. (Skatīt arī rokasgrāmatu: Kā sagatavot licencēšanas pieteikumu).

 

PPORD sagatavošana un iesniegšana

Īss ieskats par to, kā sagatavot PPORD paziņojumu un iesniegt to ECHA, kā arī par to, kā var pieprasīt PPORD pagarinājumu.(Skatīt arī rokasgrāmatu: Kā sagatavot reģistrāciju un PPORD dokumentāciju).

 

Paziņojums par vielām izstrādājumos

Īss ceļvedis par to, kā iesniegt paziņojumus ECHA, ja saražotais vai importētais izstrādājums satur vielas, kas iekļautas kandidātu sarakstā. Tā vietā, lai lietotu REACH-IT, paziņojumu var iesniegt arī, aizpildot tīmekļa veidlapu, un tiek norādīta tieša saite, kopā ar tiešsaistes pamācību.(Skatīt arī rokasgrāmatu: Kā sagatavot paziņojumu par vielu izstrādājumos).

 

Pakārtota lietotāja paziņojumu iesniegšana par licencētu lietošanu

Īsas vadlīnijas pakārtota lietotāja paziņojuma iesniegšanai par vielām no licencēšanas saraksta, kurām licence ir piešķirta iepriekšējā piegādes ķēdes posmā. Saite uz iesniegšanas tīmekļa veidlapu ir pieejama no šīs tīmekļa vietnes.

 

Pakārtotā lietotāja ziņojumu iesniegšana par neatbalstītiem lietošanas veidiem

Īsas "soli pa solim" vadlīnijas, kā iesniegt pakārtotā lietotāja ziņojumu par piegādātāja iedarbības scenārijā neatbalstītiem lietošanas veidiem, izmantojot tiešsaistes tīmekļa veidlapu vai REACH-IT. Tīmekļa veidlapa ir pieejama šajā tīmekļa lappusē kopā ar tiešsaistes pamācību. (Skatīt arī rokasgrāmatu: Kā sagatavot pakārtotā lietotāja ķīmiskās drošības ziņojumu).

 

Pakārtotā lietotāja ziņojumu iesniegšana par klasifikācijas atšķirībām

Īsas "soli pa solim" vadlīnijas, kā iesniegt pakārtotā lietotāja ziņojumu, ja pakārtotā lietotāja vielas klasifikācija atšķiras no viņa piegādātāju klasifikācijas, izmantojot REACH-IT. (Skatīt arī Datu iesniegšanas rokasgrāmatu Nr. 21: Kā sagatavot un iesniegt pakārtotā lietotāja ziņojumu, izmantojot IUCLID 5).

 

C&L paziņojuma iesniegšana un atjaunošana

Īsa "soli pa solim" pamācība, kā sagatavot C&L paziņojumu, izmantojot IUCLID vai REACH-IT tiešsaistes dokumentāciju.  (Skatīt arī rokasgrāmatu: Kā sagatavot klasifikācijas un marķējumu paziņojumu).

 

Alternatīva ķīmiskā nosaukuma pieprasīšana maisījumiem

Īss ieskats par to, kā var sagatavot alternatīva ķīmiskā nosaukuma pieprasījumu maisījumiem un kas notiek pēc pieprasījuma iesniegšanas. Tiek norādīta tieša saite uz tīmekļa veidlapu šāda pieprasījuma iesniegšanai.(Skatīt arī rokasgrāmatu: Kā sagatavot pieprasījumu par vielas vai maisījuma alternatīvā ķīmiskā nosaukuma lietošanu).

 

CLH dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana

Īsas "soli pa solim" vadlīnijas, kā sagatavot un iesniegt klasifikācijas un marķējumu harmonizēšanas (CLH) dokumentāciju. Ir izveidota tieša saite uz tīmekļa veidlapu CLH dokumentācijas iesniegšanai, kā arī saite uz CLH ziņojuma formātu un attiecīgajiem vadlīniju dokumentiem.

Categories Display