R4BP - Biocīdu reģistrs

R4BP 3 ir centrālā sistēma, kurā iesniedz visus biocīdu pieteikumus. Tajā ir pieejamas funkcijas, kas nozarei un iestādēm ļauj izpildīt tiesību aktu prasības un savstarpēji apmainīties ar informāciju. 

Biocīdu pieteikumu iesniegšanu saskaņā ar Biocīdu regulu (BPR, Regulu (ES) Nr. 528/2012) uzsāka 2013. gada 1. septembrī. 

Aktīvo vielu un biocīdu datu apkopošanai, organizēšanai un uzglabāšanai izmanto IUCLID sistēmu. Lai iesniegtu pieteikumu, jums ir jāizveido IUCLID dokumentācija un jāiesniedz tā ECHA un nacionālajām iestādēm sistēmā R4BP 3. IUCLID var lejupielādēt IUCLID tīmekļa vietnē. 

Aktīvu un pieteikumu migrēšana no iepriekšējās  R4BP 2 versijas uz R4BP 3 versiju jau ir pabeigta. 

Ja R4BP 3 versijā nevarat atrast aktīvu, kas atbilst jūsu R4BP 2 reģistrētajai atļaujai, tas nozīmē, ka jūsu atļaujas ierakstam R4BP 2 versijā nebija derīga juridiskās personas universālā unikālā identifikatora (LE UUID) attiecībā uz atļaujas turētāju. Lai varētu veikt galīgo migrēšanu no R4BP 2 versijas uz R4BP 3 versiju, šādus aktīvus piešķīra virtuālai juridiskai personai un tie pašlaik jums vai jebkuram reālam uzņēmumam nav pieejami (“pamestais” aktīvs). Lai piekļūtu “pamestam” aktīvam R4BP 3 versijā, izpildiet norādījumus, kas sniegti konkrētajās saitēs šajā lapā. Plašāka informācija ir pieejama ECHA tīmekļa vietnes sadaļā “Jautājumi un atbildes par migrēšanu”. 

 

Categories Display