Pakārtotā lietotāja ziņojuma iesniegšana par neatbalstītiem lietošanas veidiem

Pastāv divi veidi, kā iesniegt ECHA pakārtotā lietotāja ziņojumu par jebkuru nepamatotu lietošanas veidu, izmantojot tīmekļa veidlapu vai caur REACH–IT. Ja Jūs vēlaties iesniegt pakārtotā lietotāja ziņojumu atšķirību klasificēšanai caur REACH–IT, sekojiet saitei labajā pusē.

Iesniegšana, izmantojot tīmekļa veidlapu

Šo metodi iesaka pakārtotajiem lietotājiem, kuri nav lietojuši IUCLID. Saitē ir pieejama neliela video pamācība, izmantojot saiti lappuses labajā pusē (zem Atbalsta).

Lai varētu iesniegt pakārtotā lietotāja ziņojumu ar tīmekļa veidlapu, Jums ir jābūt REACH–IT kontam un tam ir jābūt aktivētam (1. un 2. solis). Jūs nevarat iesniegt pakārtotā lietotāja ziņojumu ar "uzņēmuma lasītāja" kontu.

Ziņojumu, kas iesniegts ar tīmekļa veidlapu, nevar atjaunināt un meklēt REACH–IT sistēmā.

  1. Reģistrējieties REACH–IT sistēmā (Jūs varat izlaist šo soli, ja Jūsu uzņēmumam jau ir REACH–IT konts).

    Reģistrēšanās REACH–IT
  2. Pieslēdzieties REACH–IT, lai būtu aktivēts Jūsu konts (Jūs varat izlaist šo soli, ja vismaz vienreiz jau esat ielogojies REACH–IT).

    Pieslēgšanās REACH–IT

  3. Uzklikšķiniet uz apakšējā taustiņa un sekojiet instrukcijām, lai iesniegtu pakārtotā lietotāja ziņojumu, izmantojot tīmekļa veidlapu

 

Iesniegšana caur REACH–IT

Šo metodi iesaka pakārtotajiem lietotājiem, kuri jau ir IUCLID lietotāji un vēlas saglabāt savu ziņojumu ierakstus REACH–IT sistēmā. 

  • Izlasiet rokasgrāmatu: Kā sagatavot pakārtotā lietotāja ķīmiskās drošības ziņojumu plašāku aprakstu, kā ar IUCLID starpniecību sagatavot ziņojumu un kā to iesniegt REACH–IT sistēmā.

Kopā ar IUCLID dokumentāciju ir jāiesniedz īss vispārējs apraksts par lietošanas nosacījumiem. Pēc izvēles ir pieejama veidne informācijas sniegšanai par lietošanas nosacījumiem.