Pakārtotā lietotāja paziņojuma iesniegšana par licencētiem lietošanas veidiem

Ja esat pakārtotais lietotājs, kurš lieto licencējamo vielu sarakstā (XIV pielikums) iekļautu vielu, pamatojoties uz licenci, kas piešķirta pieteikuma iesniedzējam augšup piegādes ķēdē, jums par vielas lietošanas veidu jāziņo ECHA

Ja lietojat vielu, jums jāievēro licences nosacījumi, kas jūsu piegādātājam jāapraksta drošības datu lapā.

Kā noskaidrot, vai XIV pielikumā iekļautas vielas lietošanas veids ir licencēts

Licences numurs ir iekļauts drošības datu lapā, ko nodrošina piegādātājs. Tas ir redzams arī uz vielas vai maisījuma etiķetes. Tas norādīts formātā “REACH/x/x/x”. Ja neatrodat šo numuru, sazinieties ar piegādātāju.

Termiņš un iesniedzamā informācija

Jums trīs mēnešu laikā jāziņo ECHA par vielas pirmo piegādi. Šis pienākums ir spēkā pēc lēmuma par licences piešķiršanu publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī. 

Jums jāiesniedz šāda informācija:

  • jūsu uzņēmuma identitātes dati, 
  • licences numurs, 
  • kontaktinformācija. 

Jūs varat iesniegt arī informāciju par tipisko gada apjomu un to darbinieku skaitu, kuri lieto vielu. Jūs turklāt varat sniegt īsu papildu aprakstu par vielas lietošanas veidu un norādīt, kādos vielas iespējamas aizstāšanas pasākumos esat iesaistījies.

Paziņojuma iesniegšana

Lai varētu iesniegt paziņojumu, jums jābūt aktīvam REACH-IT kontam (sk. turpmāk 1. un 2. soli). Saites uz REACH-IT ir sniegtas šīs lapas labajā pusē.

  • Reģistrējieties REACH-IT (jūs varat izlaist šo soli, ja jūsu uzņēmumam jau ir REACH–IT konts).
  • Piesakieties REACH-IT un izvēlnē atlasiet “Pakārtotā lietotāja paziņojumu par licencētiem lietošanas veidiem”.
  • Sekojiet tiešsaistes iesniegšanas vedņa norādījumiem.

Saite uz video pamācību ir pieejama sadaļā “SAISTĪTĀS SAITES”.

 

 

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)