ePIC rokasgrāmatas

ePic rokasgrāmatas uzdevums ir palīdzēt ražotājiem un lietotājiem iestādēs orientēties IT sistēmā un palīdzēt viņiem pildīt saistības saskaņā ar PIC regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 649/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu).

ePIC lietotāja rokasgrāmata nozarei sniedz detalizētu un ilustratīvu palīdzību lietotājiem nozarē, kā iesniegt eksporta paziņojumus un īpašos RIN pieprasījumus un izpildīt saistītus uzdevumus.

ePIC rokasgrāmatas izraudzītajām valsts iestādēm un Eiropas Komisijai palīdz lietotājiem iestādēs uzzināt, kā pārbaudīt eksporta paziņojumus un citus nozares PIC iesniegumus.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)