Pakārtotā lietotāja ziņojuma iesniegšana par klasifikācijas atšķirībām

Iesniegšana ar REACH-IT palīdzību

Paziņošanas procedūra - skatīt rokasgrāmatu: Kā sagatavot pakārtotā lietotāja ķīmiskās drošības ziņojumu, ka prasība paziņot par jaunu klasifikāciju attiecas uz visām gan reģistrētām, gan nereģistrētām vielām.

 

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)