Alternatīva ķīmiskā nosaukuma pieprasījums maisījumos

 

Jūs varat pieprasīt ECHA alternatīvu ķīmisko nosaukumu tādai vielai maisījumā, kura jau ir klasificēta, marķēta un iepakota saskaņā ar CLP.

Sagatavojiet savu pieprasījumu, izmantojot IUCLID jaunāko versiju, un iesniedziet to, izmantojot turpmāk norādīto īpašo tīmekļa veidlapu.

Svarīgi: Rēķina nosūtīšanai un saziņai ir nepieciešams REACH-IT konts.

Pieprasījuma sagatavošana

1. Ja Jums nav REACH-IT konta, izveidojiet to.

2. IUCLID izveidojiet alternatīva nosaukuma pieprasījumu.

Dokumentācijā jāiekļauj šāda informācija:

  • pieprasījuma iesniedzēja identitāte;
  • ierosinātais alternatīvais ķīmiskais nosaukums;
  • vielas identitāte un sastāvs;
  • informācija par vielas klasificēšanu un marķēšanu;
  • maisījuma(-u), kas satur vielu, kurai tiek pieprasīts alternatīvs ķīmiskais nosaukums, tirdzniecības nosaukums(-i);
  • vielas, kurai tiek pieprasīts alternatīvs ķīmiskais nosaukums, drošības datu lapa (SDS);
  • maisījuma(-u), kas satur attiecīgo vielu, SDS;
  • pamatojums, kas apliecina, ka pieprasījuma iesniedzējam ir aizsargājamas komerciālas intereses, lai netiktu izpausts faktiskais vielas nosaukums, un
  • pamatojums, kas apliecina, ka alternatīvā ķīmiskā nosaukuma izmantošana atbilst vajadzībai sniegt pietiekamu informāciju attiecībā uz nepieciešamajiem veselības aizsardzības un darba drošības piesardzības pasākumiem, kas jāveic darbavietā, un vajadzībai nodrošināt, ka var kontrolēt ar maisījuma lietošanu saistītos riskus.

Ierosinātais alternatīvais ķīmiskais nosaukums var būt nosaukums, kurā identificētas vielas vissvarīgākās funkcionālās grupas, vai alternatīvs apzīmējums.

Padoms: izveidojot alternatīvo nosaukumu, ieteicams izmantot Rokasgrāmatu (sk. Bīstamo preparātu direktīvas VI pielikuma B daļu).

Skatīt arī rokasgrāmatu: Kā sagatavot pieprasījumu par vielas vai maisījuma alternatīvā ķīmiskā nosaukuma lietošanu.


3. Iesniedziet IUCLID datni un prasītos pielikumus, izmantojot tīmekļa veidlapu.

Ja pēc pieprasījuma iesniegšanas nesaņemat apstiprinājuma ziņojumu, sazinieties ar ECHA Palīdzības dienestu.

Kas notiks turpmāk?

Pēc pieprasījuma saņemšanas, ECHA veiks vīrusu pārbaudi un "darbības noteikumu" pārbaudi, lai pārliecinātos, ka dokumentācija ir pilnīga un to var apstrādāt.

Ja dokumentācija izies „darbības noteikumu" pārbaudi, ECHA nosūtīs Jums rēķinu. Kad ECHA saņems maksājumu, lēmums par pieprasījumu izmantot alternatīvu nosaukumu Jums tiks paziņots sešu nedēļu laikā.

Ja ECHA nepieņem pieprasījumu par alternatīva ķīmiskā nosaukuma izmantošanu vai arī vēlāk groza vai atsauc tās atļauju izmantot alternatīvu ķīmisko nosaukumu, var pieprasīt lēmuma pārskatīšanu. Pieprasījums par pārskatīšanu ir jāiesniedz divu mēnešu laikā pēc lēmuma saņemšanas, un tas ir jāiesniedz, izmantojot īpašu tīmekļa veidlapu.

Lūdzu, ievērojiet, ka ECHA visu saraksti saistībā ar pieprasījumu, tostarp lēmumu, nosūtīs REACH-IT ziņojumapmaiņas sistēmā tieši pieprasījuma iesniedzējam.

Pieprasījums pārskatīt lēmumu par alternatīva ķīmiskā nosaukuma izmantošanu

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)