PPORD

Kopsavilkums

Ja Jūsu viela ir saistīta ar uz ražojumiem un procesiem orientētu pētniecību un tehnoloģiju izstrādi (PPORD), Jūs varat iesniegt PPORD paziņojumu ECHA atbrīvojuma saņemšanai no pienākuma reģistrēt vielu.

Vispirms Jums ir jāpiesakās REACH-IT.

Sagatavojiet savu paziņojumu, izmantojot jaunāko IUCLID versiju, un iesniedziet to ar REACH-IT starpniecību.

Dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana

  1. Izlasiet rokasgrāmatu: "Kā sagatavot reģistrācijas un PPORD dokumentāciju". 
  2. Sagatavojiet savu PPORD paziņojuma dokumentāciju, izmantojot IUCLID.
  3. Lietojiet IUCLID validācijas asistenta spraudni, lai konstatētu jebkuru trūkstošu informāciju un provizoriski pārbaudītu konkrētus uzņēmējdarbības noteikumus.
  4. Lietojiet IUCLID maksas aprēķināšanas spraudni, lai aprēķinātu maksu par PPORD paziņojuma dokumentāciju.
  5. Iesniedziet PPORD paziņojuma dokumentāciju, izmantojot REACH-IT.

"Soli pa solim" norādes pieejamas REACH-IT palīdzības tekstā.

ECHA piešķir PPORD paziņojuma numuru, tiklīdz ir pārbaudīts informācijas pilnīgums un saņemts attiecīgās PPORD nodevas maksājums.

Dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana PPORD pagarinājuma pieprasīšanai

Pieprasījums pagarināt PPORD ir jāsastāda, izmantojot IUCLID kā pašreizējā paziņojuma spontāno atjauninājumu, un pēc tam jāiesniedz, izmantojot REACH-IT.

NB! Lūdzu, iesniedziet savu pieprasījumu vismaz četrus mēnešus pirms atbrīvojuma termiņa beigām un veiciet apmaksu 30 dienu laikā, lai aģentūra var savlaicīgi apstrādāt pieprasījuma datus pirms tā derīguma termiņa beigām.

Sagatavojot dokumentāciju IUCLID, lūdzu, ievērojiet šajā rokasgrāmatā sniegtās norādes: "Kā sagatavot reģistrācijas un PPORD dokumentāciju".

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)