Izpildiet savas saistības pēc Eiropas Komisijas lēmuma

Eiropas Komisija sagatavo lēmuma par licences piešķiršanu projektu trīs mēnešu laikā pēc ECHA atzinumu saņemšanas. Pēc lēmuma projekta pieņemšanas ir vajadzīgi vismaz trīs mēneši balsojumam REACH komitejā un turpmākajai pieņemšanas procedūrai Komisijā, tostarp tulkojumiem. Tādējādi viss lēmumpieņemšanas process parasti ilgst vairāk nekā sešus mēnešus.

Pienākumi pēc licences piešķiršanas

Ja Eiropas Komisija piešķir licenci, uz to attiecas nosacījumi, kas aprakstīti kopā ar pieteikumu iesniegtajā ķīmiskās drošības ziņojumā. Komisijas lēmumā par licences piešķiršanu var būt paredzēti papildu nosacījumi. Licences īpašniekam pēc Komisijas lēmuma saņemšanas ir jāturpina meklēt drošākas alternatīvas.

Licenču īpašnieki

Licenču īpašniekiem ir jāievēro lēmuma nosacījumi. Augšposma licenču īpašniekiem, proti, ražotājiem, importētājiem vai vienīgajiem pārstāvjiem, pirms tie laiž tirgū vielu vai maisījumu, kas satur attiecīgo vielu, uz etiķetes ir jānorāda licences numurs. Augšposma licenču īpašniekiem ir jāatjaunina arī drošības datu lapa (SDS).

Pakārtotie lietotāji, uz kuriem attiecas augšposma dalībnieka licence

XIV pielikumā minētas vielas pakārtotajiem lietotājiem, uz kuriem attiecas augšposma dalībnieka licence, ir jāievēro lēmuma nosacījumi un trīs mēnešu laikā pēc vielas pirmās piegādes jāziņo ECHA par vielas lietošanas veidu. ECHA uztur šo paziņojumu reģistru, izsniedz tos dalībvalstu kompetentajām iestādēm un publicē paziņojumu kopsavilkumus savā tīmekļa vietnē. Pakārtotajiem lietotājiem ir arī jāsazinās ar licenču īpašniekiem un piegādātājiem un jāsniedz tiem iespējamam pārskata ziņojumam vajadzīgā informācija. Ja pakārtotie lietotāji pārdod vielu tālāk piegādes ķēdē vai nu vienu pašu (pēc pārpakošanas), vai maisījumā, viņiem arī ir jānodod informācija par licenci (norādot SDS un uz etiķetes) saviem klientiem.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)