Skip to Content
Skip to Content

Ziņojiet ECHA un pieprasiet informatīvo sanāksmi pirms pieteikuma iesniegšanas

Informējiet ECHA vēlākais astoņus mēnešus pirms datuma, kad plānojat iesniegt licencēšanas pieteikumu. Nosūtot paziņojumu, jums jānorāda viela un jāsniedz vispārīgs to lietošanas veidu apraksts, kuriem vēlaties saņemt licenci.

 

Jūs varat lūgt arī pirmsiesniegšanas informatīvo sesiju (PSIS) ar ECHA, lai uzdotu konkrētus jautājumus par regulatīvajiem un procedūras aspektiem saistībā ar pieteikumu. Ja jūsu lūgums tiks pieņemts, pirms sesijas jums būs jāsniedz ECHA noteikta pamatinformācija.

Pieteikums pirmsiesniegšanas informatīvajai sesijai jāiesniedz vismaz divus mēnešus pirms pieprasītās sanāksmes, un PSIS jānotiek vēlākais aptuveni sešus mēnešus pirms licencēšanas pieteikuma iesniegšanas. 

Kopīgu pieteikumu gadījumā ir pieejama tikai viena PSIS, un šī sesija ir paredzēta visai pieteikumu iesniedzēju grupai. 

Lasiet vairāk un pieprasiet pirmsiesniegšanas informatīvo sesiju

Ziņojiet ECHA un pieprasiet informatīvo sanāksmi pirms pieteikuma iesniegšanas

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1