Partneru dienests iesniedzējiem

Uzņēmumi, konsorciji, rūpniecības nozares asociācijas un konsultāciju uzņēmumi tiek laipni aicināti izmantot partneru pakalpojumu pieteikumu iesniedzējiem, lai atrastu piemērotu partneri saviem licences pieteikumiem. Arī uzņēmumi, kuriem ir iespējamie aizstājēji, var izmantot šo pakalpojumu.

Jūs varat izmantot pakalpojumu divos veidos:

  1. Jūs varat atrast iespējamā pieteikuma iesniedzēja identitāti un kontaktinformāciju, informāciju par vielām, izmantojumiem, nozīmi piegādes ķēdē un meklēto sadarbības veidu;
  2. Jūs varat pievienot savu informāciju, lai citi interesenti var ar Jums sazināties. Visa šajā veidlapā sniegtā informācija būs publiski pieejama.

Šā pakalpojuma izmantošana attiecas tikai uz vielām, kas iekļautas licencēto vielu sarakstā (REACH regulas XIV pieliekums) un vielām, kuras ieteiktas iekļaušanai licencēto vielu sarakstā.

Izrādiet savu ieinteresētību

Fill in the webform 

Lejupielādējiet kontaktpersonu sarakstu

Es esmu izlasījis un es akceptēju tiesisko paziņojumu un turpmāk minēto atrunu.

Contact list [XLSX]

Atruna un nosacījumu noteikumi

Šā pakalpojuma lietotāji piekrīt, ka ECHA informācija tiek sniegta, kāda tā ir. ECHA negarantē sniegtās informācijas autentiskumu un pareizību. ECHA arī nepārbauda, vai sniegtā informācija ir atjaunināta. Lūdzu ņemiet vērā, ka iekļaušanu sarakstā nevajadzētu interpretēt kā apstiprinājumu vai kvalitātes apliecinājumu ECHA vārdā jebkurai informācijai vai pakalpojumiem, kurus piedāvā šā pakalpojuma lietotāji. Lietotāji,kuri izmanto informāciju, piekrīt, ka ECHA nav atbildīga par jebkādu kaitējumu, kuru informācijas publicēšana vai lietošana var radīt informācijas iesniedzējam, pakalpojuma lietotājam vai trešām personām. ECHA var atsaukt publicēto informāciju pēc savas iniciatīvas vai pēc informācijas iesniedzēja pieprasījuma, kas nosūtīts uz šādu e-pasta adresi: data-protection-officer (at) echa.europa.eu.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)