Skip to Content
Skip to Content

Uzziniet vai licences saņemšana Jūs ietekmē

Lai noskaidrotu, vai jūsu uzņēmumu var ietekmēt licences saņemšana, jums ir vajadzīgs pārskats par visām jūsu vielām un lietošanas veidiem.

Vielas, kuras atzītas par tādām, kas rada ļoti lielas bažas (SVHC), ir iekļautas licencēšanas sarakstā (XIV pielikums), un tās nevar lietot vai laist tirgū pēc noteikta rieta datuma, ja attiecīgais lietošanas veids nav iekļauts licencē vai tam nav piešķirts atbrīvojums no licencēšanas.

Lai noskaidrotu, vai jūsu uzņēmumu ietekmē licences saņemšana, pārbaudiet, vai kāda no vielām, ko lietojat vai laižat tirgū, nav iekļauta licencēšanas sarakstā. Ja jūsu vielas ir iekļautas licencēšanas sarakstā, jums jāpārbauda, vai uz jūsu lietošanas veidiem neattiecas atbrīvojums no licencēšanas (lietošanas veidi, uz kuriem attiecas atbrīvojums, ir, piemēram, starpprodukti un zinātniskā pētniecība un izstrāde). 

Uzziniet vai licences saņemšana Jūs ietekmē

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1