Kā pieteikties licences saņemšanai

1. Uzziniet, vai jūs ietekmē licences saņemšana
Pārbaudiet, vai jūsu viela nav iekļauta licencēšanas sarakstā un vai uz jūsu lietošanas veidiem neattiecas atbrīvojumi.

2. Sagatavojiet pieteikuma iesniegšanas stratēģiju
Sazinieties ar savu piegādes ķēdi un izstrādājiet stratēģiju par to, kā vislabāk rīkoties.

3. Sāciet rakstīt pieteikumu
Noskaidrojiet, kas jāiekļauj pieteikumā, un sāciet gatavot vajadzīgos ziņojumus.

4. Informējiet ECHA un pieprasiet informatīvo sesiju telekonferences veidā
Jau iepriekš paziņojiet ECHA par nodomu iesniegt pieteikumu un pieprasiet informatīvo sesiju telekonferences veidā, lai uzdotu jautājumus par pieteikšanās procesu.

5. Pabeidziet rakstīt pieteikumu
Pabeidziet gatavot ziņojumus un sagatavojiet visu, kas vajadzīgs pieteikuma iesniegšanai.

6. Iesniedziet pieteikumu
Iesniedziet pieteikumu vienā no iesniegšanas logiem.

7. Iesaistieties atzinumu izstrādes gaitā
Sekojiet līdzi sava pieteikuma izskatīšanai no apspriedēm līdz komiteju atzinumu izstrādei.

8. Izpildiet savas saistības pēc Eiropas Komisijas lēmuma
Pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas izpildiet savas saistības, piemēram, īstenojiet nosacījumus vai, ja esat pakārtots lietotājs, paziņojiet ECHA vielas lietošanas veidus.

9. Iesniedziet pārskata ziņojumu, ja jums jāturpina vielas lietošana
Ja pēc pārskatīšanas perioda jums jāturpina vielas lietošana, vismaz 18 mēnešus pirms pārskatīšanas perioda beigām jāiesniedz pārskata ziņojums.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)