Skip to Content
Skip to Content

Sagatavojiet licences piešķiršanas stratēģiju

Ja uz kādu no jūsu vielām attiecas licencēšanas prasība, nākamais solis ir izstrādāt stratēģiju, kā rīkoties.

Jums būtu

  • jāizpēta, vai ir pieejamas drošākas alternatīvas, un jāizvērtē, vai ar tām vielu ir iespējams aizstāt, un
  • jānovērtē arī, cik svarīga attiecīgā viela ir jūsu uzņēmumam un piegādes ķēdei.

Ja nolemjat, ka jums ir jāturpina šīs vielas lietošana vai tā jālaiž tirgū pēc rieta datuma, jums vai citam jūsu piegādes ķēdes uzņēmumam ir jāpiesakās licences saņemšanai līdz pēdējai pieteikšanās dienai, kas norādīta licencēšanas sarakstā.

Piegādes ķēdes pārklājums

Ražotāji, importētāji vai pakārtotie lietotāji var iesniegt pieteikumu licences saņemšanai, bet piegādes ķēdes pārklājums atšķiras atkarībā no tā, kas iesniedz pieteikumu. Piešķirtā licence attiecas uz visu pieteikuma iesniedzēja pakārtoto piegādes ķēdi konkrētajam lietošanas veidam. Tā attiecas arī uz pieteikuma iesniedzēja tiešo piegādātāju (bet tikai vienu soli augšup piegādes ķēdē), ja šis piegādātājs pats nelieto attiecīgo vielu.

Saziņa piegādes ķēdē ir svarīga, lai noskaidrotu, ko plāno darīt citi, un, iespējams, kopīgi izstrādātu plānu. Partneru pakalpojumu var izmantot, lai atrastu potenciālus partnerus (piemēram, uzņēmumus, konsorcijus, nozares asociācijas un konsultāciju uzņēmumus) vai pievienotu informāciju par sevi, lai citi varētu jūs atrast.

Individuāls vai kopīgs pieteikums?

Licencēšanas pieteikumu var iesniegt gan viens pieteicējs, gan pieteicēju grupa (kopīgs licencēšanas pieteikums). Ņemot vērā kopīgo pieteikumu iespējamo sarežģītību un tehniskus apsvērumus, ECHA iesaka izstrādāt un iesniegt kopīgu pieteikumu, ja:

  1. visi grupas līdzpieteicēji iesniedz pieteikumu par visiem kopīgajā licencēšanas pieteikumā minētajiem lietošanas veidiem un ja
  2. ir atrasts pieņemams veids, kā apmainīties ar visu pieteikumā sniegto informāciju.

Sarežģītos gadījumos katram līdzpieteicējam būtu ieteicams iesniegt pieteikumu atsevišķi.

Sagatavojiet licences piešķiršanas stratēģiju

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2