Skip to Content
Skip to Content

Iesniedziet savu pieteikumu


Ja jums vēl nav konta REACH-IT, izveidojiet to. Ja jums jau ir konts, pārliecinieties, ka visa informācija ir atjaunināta.

Ņemiet vērā, ka ECHA izmantos uzņēmuma lielumu, kas norādīts REACH-IT kontā, lai noteiktu maksu par jūsu pieteikumu.
 

Ja esat kopīga pieteikuma dalībnieks, veiciet turpmāk norādītās darbības. Ja neesat kopīga pieteikuma dalībnieks, izlaidiet šo soli un uzreiz pārejiet pie 3. punkta.

Detalizēts šo darbību apraksts ir pieejams attiecīgajā rokasgrāmatā.

afa


Izveidojiet IUCLID dokumentāciju

Izpildiet rokasgrāmatā sniegtos norādījumus. 


 

Iesniedziet pieteikumu, izmantojot REACH-IT

Pieteikumu ieteicams nosūtīt iesniegšanas logu pirmajās dienās, lai samazinātu risku, ka nesekmīgas uzņēmējdarbības noteikumu pārbaudes dēļ tiks nokavēts konkrēta perioda termiņš.

Izpildiet rokasgrāmatā sniegtos norādījumus. Kopīgu pieteikumu gadījumā tas jādara pieteicējam, kas iesniedz pieteikumu.


Plašās informācijas par lietošanas veidiem galīgās versijas sagatavošana

Pēc veiksmīgas uzņēmējdarbības noteikumu pārbaudes un pirms rēķina nosūtīšanas ECHA pārskatīs piedāvāto plašās informācijas par lietošanas veidiem "īso formulējumu", kas tiks publicēts ECHA tīmekļa vietnē.

Kad ECHA būs apstiprinājusi "īsā formulējuma" sākotnējo versiju, jūs uzaicināts noteiktā termiņā sniegt komentārus. Pamatojoties uz jūsu komentāriem, ECHA izveidos un paziņos jums "īsā formulējuma" galīgo versiju.

Paziņojumus attiecībā uz plašās informācijas par lietošanas veidiem "īso formulējumu" un rēķinu jums nosūtīs kā REACH-IT ziņojumus.

Samaksājiet rēķinu līdz rēķinā norādītajam datumam

 

Uzņēmējdarbības noteikumu pārbaude, pēdējā pieteikšanās diena un rēķins

Uzņēmējdarbības noteikumi ir priekšnoteikumu kopums, kas jāizpilda, lai ECHA varētu secināt, ka pieteikumu var pienācīgi apstrādāt un ir iespējams sekmīgi īstenot paredzētos regulatīvos procesus. Ņemiet vērā, ka uzņēmējdarbības noteikumu izpilde var tikai apstiprināt, ka dokumentācija ir gatava apstrādei, tomēr tā neapstiprina dokumentācijas pilnīgumu.

Pēc šo pārbaužu veikšanas ECHA aprēķina maksu par licencēšanas pieteikuma iesniegšanu un nosūta rēķinu. Lai pieteikuma iesniedzēji varētu izmantot REACH regulas 58. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) punktā paredzētos pārejas pasākumus, pieteikumi jāiesniedz ECHA pietiekami laicīgi pirms pieteikšanās pēdējās dienas,  lai gadījumā, ja pieteikums neatbilst uzņēmējdarbības noteikumiem, to līdz pieteikšanās pēdējai dienai varētu iesniegt atkārtoti (sīkāku informāciju sk. jautājumos un atbildēs Nr. 571 un 572 ). Maksājums jāveic līdz rēķinā minētajam datumam.

MVU pārbaude

Licences pieteikumu izskatīšanas procesā piemēro tos pašus MVU pārbaudes nosacījumus, ko piemēro reģistrācijas procesā. Pēc licences maksas saņemšanas ECHA pārbauda to uzņēmumu lieluma kategoriju, kuri apgalvo, ka var pretendēt uz maksas samazinājumu. ECHA iekasē administratīvu nodevu no katra reģistrētāja, kas ir nepamatoti apgalvojis, ka tam ir tiesības uz maksas samazinājumu. Ja ECHA secina, ka uzņēmums ir lielāks, nekā apgalvots licences pieteikumā saskaņā ar REACH regulu, uzņēmumam ir jāsamaksā licences maksas starpība un administratīvā nodeva. 

Iesniedziet savu pieteikumu

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1