Skip to Content
Skip to Content

Iesaistieties atzinuma izstrādes gaitā

Apspriedes sākas, kad ECHA savā tīmekļa vietnē publicē plašo informāciju par lietošanas veidiem, aicinot ieinteresētās personas iesniegt informāciju par iespējamām alternatīvām vielām vai tehnoloģijām šiem lietošanas veidiem.

Apspriedes ilgst astoņas nedēļas, un jums ir iespēja publiski atbildēt uz saņemtajiem komentāriem.

RAC un SEAC atzinumu projekti

Riska novērtēšanas komiteja (RAC) un Sociālās un ekonomiskās analīzes komiteja (SEAC) sagatavo atzinumu projektus 10 mēnešu laikā no pieteikuma saņemšanas. Komiteju atzinumu pamatā ir pieteikums, kā arī informācija, kas saņemta apspriedēs par iespējamām alternatīvām, un cita sniegtā papildu informācija.

Šā procesa gaitā jūs var

  • lūgt sniegt papildu informāciju, lai noskaidrotu ar jūsu pieteikumu saistītus jautājumus, vai
  • aicināt piedalīties trialogā ar RAC un SEAC referentiem, lai apspriestu informāciju, kas iegūta apspriedēs, vai ar jūsu pieteikumu saistītus tehniskus vai zinātniskus jautājumus.

Jūs varat izteikt savu viedokli par atzinuma projektu divu mēnešu laikā pēc atzinuma projekta saņemšanas. RAC un SEAC pieņem galīgos atzinumus, ņemot vērā jūsu iespējamos komentārus par atzinumu projektiem. Sekretariāts nosūta atzinumus Eiropas Komisijai, dalībvalstīm un jums. Atzinumu nekonfidenciālās versijas publicē ECHA tīmekļa vietnē.

Iesaistieties atzinuma izstrādes gaitā

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2