Aineen tunnistetiedot

Aineen tunnistetiedot

REACH-, CLP- ja biosidiasetus keskittyvät aineisiin. Esimerkiksi REACH-asetuksen mukaan sinun on toimitettava asiakirja-aineisto jokaisesta kemiallisesta aineesta, jota valmistat tai tuot maahan. Aineiston perustana on aineen selvä ja täsmällinen tunnistaminen.

Aineen oikea tunnistaminen on keskeinen lähtökohta REACH-asetuksen mukaiselle rekisteröinnille sekä aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun asetuksen (CLP) ja biosidiasetuksen noudattamiselle. Näin myös haitalliset aineet voidaan tunnistaa asianmukaisesti. Tämän seurauksena voidaan ottaa käyttöön asianmukaiset riskinhallintatoimet, jotta voitaisiin hallita näistä aineista ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia riskejä.

Miten pääsen alkuun