Mikä on aine?

Aine tarkoittaa alkuainetta ja sen yhdisteitä, jotka ovat luonnollisessa tilassa tai valmistusprosessin tulos.

Valmistusprosessissa aineen muodostamiseksi tarvitaan yleensä kemiallinen reaktio.Kaavio yhdisteen valmistamisesta
 

Kun kemikaali (A) ja kemikaali (B) laitetaan yhteen, niiden reaktion tuloksena syntyy ainetta C. Yhdiste C on aineiden A ja B reaktion tulos.
 

Esimerkkejä aineista ovat

  • metallit
  • liuottimet, kuten asetoni
  • värit ja pigmentit
  • diesel ja muut polttoaineet.

REACH-asetuksen mukaisia rekisteröintivelvollisuudet koskevat vain aineita.

 

Aineen tyypit

Aineen tyyppejä on kolmenlaisia.

 

 

Yhdestä ainesosasta koostuvat aineet

Aineesi on yhdestä ainesosasta koostuva aine, kun yhden pääainesosan pitoisuus aineessa on vähintään 80 prosenttia.

Yhdestä ainesosasta koostuva aine nimetään pääainesosan mukaan. Aineen epäpuhtauksia ei tarvitse mainita aineen nimessä.

Yhdestä ainesosasta koostuvassa aineessa yhden pääaineosan pitoisuus on vähintään 80 prosenttia ja epäpuhtauksien pitoisuus on alle 20 prosenttia aineen koostumuksesta.

 

 

Useammasta ainesosasta koostuvat aineet

Aineesi on useammasta ainesosasta koostuva aine, jos se sisältää useita pääainesosia. Kaikkien näiden pääainesosien pitoisuus aineessa on 10–80 prosenttia.

Useammasta ainesosasta koostuvaa ainetta nimitetään "aineen pääaineosien reaktiomassaksi".

Useammasta ainesosasta koostuvassa aineessa jokaisen pääainesosan pitoisuus on 10–80 prosenttia. Epäpuhtauksien pitoisuus on alle 10 prosenttia.

 

 

UVCB-aineet

UVCB-aineet (Substances of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials) tarkoittavat koostumukseltaan tuntemattomia tai vaihtelevia aineita, monimutkaisia reaktiotuotteita tai biologisia materiaaleja. Jos aineesi on UVCB-aine, siinä on useita eri ainesosia, joita kaikkia ei välttämättä edes tiedetä. Koostumus voi olla vaihteleva tai vaikea ennustaa.

UVCB-aineita ei voida aina täysin tunnistaa. Siksi siitä on toimitettava valmistusprosessin kuvaus ja muuta tietoa, esimerkiksi kiehumisalue.

UVCB-aineen nimi on yleensä lähtömateriaalien ja prosessin yhdistelmä.

UVCB-aineessa on useita eri ainesosia, joita kaikkia ei välttämättä edes tiedetä. Koostumus voi olla vaihteleva tai vaikea ennustaa.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)