Hydrocarbon solvents

Hiilivetyliuottimet saadaan yleensä öljyraaka-aineista ja sisältävät yhtä tai useampaa hiilivetyluokkaa (esim. lineaariset, haarautuvat tai sylkiset alkaanit ja aromaattiset hiilivedyt).

Erot eri hiilivetyliuottimien välillä perustuvat pääasiassa niiden sisältämiin eri hiilivetyluokkiin ja hiiliketjun pituusjakaumaan. Hiiliketjun pituusjakauma riippuu lopputuotteen tavoitetislausalueesta. Hiilivetyliuottimien hiilketjujen pituudet ovat tyypillisesti kapeita leikkauksia hiilivetypituuksista C5 - C20. Alkumateriaalien koostumuksen vaihtelusta johtuen monet hiilivetyliuottimet täyttävät UVCB-aineen määritelmän.

Pääasiallinen prosessi, jossa öljyraaka-aineet muunnetaan hiilivetyliuottimiksi, on yhdistelmä eri prosessivaiheita, joihin voi sisältyä raaka-aineen tislaus, rikin poisto, lievä tai voimakas hydrogenointi ja lopuksi kevyiden ainesosien tislaaminen ja poistaminen.

Lisätietoja antaa Hydrocarbon Solvent Producers Association (HSPA), European Council of the Chemical industry (CEFIC) -järjestön sektoriryhmä. 

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)