Alakohtainen tuki tunnistetietojen antamiseen aineelle

ECHA tekee tiivistä yhteistyötä tiettyjen kemianteollisuuden alojen kanssa kehittääkseen ohjeita aineiden tunnistamiseen sääntelytarkoituksia varten. Tarvittaessa ECHA tekee näin OECD:n kehyksen puitteissa.

Alakohtaisista linkeistä saa alakohtaisia ohjeita aineiden tunnistamiseen, kun ohjeet tulevat saataville. Ohjeet eivät ole ECHA:n virallisia toimintaohjeita eivätkä ne korvaa ECHA guidance for identification and naming of substances under REACH and CLP-ohjeistusta. Ne pikemminkin täydentävät virallisia ohjeita ja käsittelevät yleisiä käsitteitä tarkemmin. Tämä auttaa varmistamaan aineiden tunnistamisen yhtenäisen lähestymistavan teollisuuden eri aloilla.

Alakohtaiset ohjeet yhdessä ECHAn virallisten ohjeiden kanssa auttavat sinua tunnistamaan aineesi oikein ja toimimaan REACH-asetuksen mukaisesti aineiden tunnistamisen suhteen.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)