Aineen tunnistetietojen muuttaminen

ECHA tarjoaa palvelun rekisteröitävän aineesi kemiallisten tunnisteiden muuttamiseksi.

Voit pyytää ECHAa muuttamaan rekisteröintisi päätunnisteet, esimerkiksi EY-numeron, jos aineen tunnistetiedot oavt virheelliset. Valmistus- ja tuontioikeutesi pysyvät kemikaalin tunnistetietojen muuttamisen jälkeen muuttumattomina.

Voit pyytää muutosta verkkolomakkeen välityksellä. Jos muutos koskee yhteisrekisteröintiä ja vaikuttaa siihen, päärekisteröijän on liitettävä verkkolomakkeeseen yhteinen rekisteröintisuunnitelma, joka kattaa kaikkien yhteisrekisteröinnin osanottajien aineen tunnisteen mukauttamista koskevat sopimukset.

ECHA tarkistaa palvelupyynnön saatuaan, voidaanko pyyntö käsitellä. Jos virasto katsoo, että palvelu voidaan tarjota, se perii kultakin rekisteröijältä palvelumaksun odotettavissa olevan työmäärän mukaan.

ECHA ei tarkista osana tätä palvelua rekisteröintiasiakirjojen vaatimustenmukaisuutta REACH-asetuksen mukaisiin aineen tunnistetietovaatimuksiin nähden. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos suorittamasi rekisteröinnit valitaan vaatimustenmukaisuuden tarkistukseen kemiallisten tunnisteiden muuttamisen jälkeen, ne saatetaan todeta vaatimusten vastaisiksi aineen tunnistetietojen suhteen.

Aineen tunnisteen korjaamisesta kultakin rekisteröijältä peritään vähintään 300 euron maksu.  Maksun määrä määritetään ECHAn hallintoneuvoston päätöksellä. Laskun maksamisen eräpäivä on 30 vuorokautta. Sinulle ilmoitetaan myös, jos pyyntöä ei voida käsitellä.

Kun ECHA saa maksun, se päivittää tunnistetiedot REACH-IT-järjestelmään. Päärekisteröijälle ja muille rekisteröijille ilmoitetaan, kun tehtävä on suoritettu REACH-IT-järjestelmän välityksellä, ja niille annetaan kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa päivitetty rekisteröinti on toimitettava oikeine tunnisteineen.

 

Related news

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)