Miksi on tärkeää tehdä asia oikein?

Valkoinen merkki, joka nojaa punaiseen kysymysmerkkiinSinun on tiedettävä, mitä aineesi on, jotta tietäisit, kuuluuko se EU:n kemikaalilainsäädännön piiriin. Jos se kuuluu, sinun on ehkä täytettävä tietyt lakisääteiset velvoitteet, jotta voisit jatkaa aineen käyttöä ja markkinointia.

Aineen täsmälliset tunnistetiedot auttavat seuraavasti:

  • Tiedät, onko aine rekisteröitävä kemikaalivirastossa vai onko se vapautettu rekisteröinnistä.
  • Löydät saman aineen muut rekisteröijät ja muut mahdolliset rekisteröijät. REACH-asetus edellyttää, että yritykset tekevät yhteistyötä muiden samaa ainetta valmistavien tai maahantuovien yritysten kanssa yhteisrekisteröinnin toteuttamiseksi.
  • Voit luoda aineen tunnisteprofiilin (SIP) ja vastaavan rajaavan koostumuksen, millä varmistetaan yhteisrekisteröinnin alan avoimuus.
  • Voit jakaa tietoa, jotta vältyttäisiin tarpeettomilta eläinkokeilta ja kustannuksilta.
  • Näet, onko aineellasi yhtenäistetty luokitus, onko sen käyttöä rajoitettu tai onko se luvanvarainen.
  • Saat käyttöösi muiden keräämiä tietoja aineesi vaikutuksesta ja mahdollisista käytöistä toimitusketjussa sekä tietoa turvallisemmista vaihtoehdoista.

Voit hallita ainettasi turvallisesti koko
toimitusketjun kattavasti!

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)