Aineen luonnehtiminen ja tunnistaminen

Useimmissa REACH-, CLP- ja biosidimenettelyissä sinun täytyy sisällyttää aineistoosi seuraavat tiedot, jotta aine voidaan tunnistaa selvästi:

  • Aineen nimi ja siihen liittyvät tunnistetiedot. Niitä voivat olla esimerkiksi IUPAC-nimi, EINECS- tai ELINCS-numero tai CAS-numero.
  • Molekyyli- ja rakennekaava tarvittaessa.
  • Tiedot aineen koostumuksesta ja puhtaudesta.
  • Spektritiedot ja muut analyysitiedot aineen tunnistamisen ja koostumuksen varmistamiseksi.

Yhdestä aineosasta koostuvia aineita, useammasta aineosasta koostuvia aineita ja UVCB-aineita koskevat erityisvaatimukset on kuvattu julkaisussa Toimintaohjeet aineiden tunnistamisesta ja nimeämisestä REACH-asetuksen nojalla .

ECHAn on voitava todeta, että aineestasi annetut tunnistetiedot ovat oikeat. Sen vuoksi aineistoon on sisällytettävä riittävän laadukkaat spektrit ja kromatogrammit sekä muut analyysitiedot. On tärkeää, että spektrit, kromatogrammit ja muut analyysitiedot on arvioitu kokonaan ja että myös niiden tulkinta esitetään aineistossa.

Lisätietoja REACH-rekisteröintiaineistosi aineen tunnistetiedot -osan laatimisesta on Tietojen toimittamista koskevassa oppaassa 18: How to report the substance identity in IUCLID 5 for registration under REACH (Tunnistetietojen toimittaminen IUCLID 5 -järjestelmään REACH-rekisteröintiä varten).

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)