Pk-yritysten maksut REACH- ja CLP-asetuksen mukaan

Ennen kuin ilmoitat yrityksesi pk-yritykseksi, ota selvää käsitteen määritelmästä EU:ssa. Komission suositus 2003/361/EY on ainoa luotettava lähde mikroyrityksen, pienen tai keskisuuren yrityksen luokituksen ehtojen määrittelyyn.

Ainoan edustajan tapauksessa pk-yrityksille myönnetyn alennetun maksun soveltaminen määräytyy niiden merkityksellisten tietojen perusteella, jotka koskevat ainoan edustajan edustamaa yritystä, mukaan lukien komission suosituksen mukaisesti kyseisen yrityksen sidos- ja kumppaniyritysten merkitykselliset tiedot.

On tärkeää olla tarkkana. Jos ilmoitat yrityksesi koon väärin, joudut maksamaan hallinnollisen maksun sekä erotuksen oikeaan kokoluokkaan sovellettavaan maksuun. Muista, että rekisteröijänä kannat itse täyden vastuun siitä, että REACH-IT-sovellukseen annettavien asiakirjojen tiedot ovat oikeat ja aidot. Virasto ei ota mitään vastuuta niiden neuvojen paikkansapitävyydestä, jotka kolmas osapuoli antaa yrityksesi tai ainoana edustajana edustamasi yrityksen koon määrittelyä varten.

Miten yrityksen kokoluokka määritellään?

Vaihekohtaiset ohjeet yrityksen kokoluokan arviointiin.

Lisätietoja

Miten pitää toimia, jos on ilmoittanut pk-yrityksen kokoluokan väärin?

Jos olet ilmoittanut REACH-IT-sovellukseen väärän kokoluokan yritykselle, seuraavissa ohjeissa kerrotaan, miten asiasta tiedotetaan kemikaalivirastolle.

Lisätietoja

 

Pk-yrityksiä koskeva tarkastus

Reilun kilpailun varmistamiseksi kemikaalivirastolla on velvollisuus tarkistaa niiden yritysten koko, jotka ilmoittavat olevansa oikeutettuja pk-yrityksille tarkoitettuun alennettuun maksuun.

Lisätietoja

Hallinnolliset maksut

Pk-yrityksen ilmoitetun kokoluokan tarkastusmenettelyn jälkeen kemikaalivirasto perii hallinnollisen maksun kaikilta rekisteröijiltä, jotka ovat virheellisesti väittäneet olevansa oikeutettuja alennettuun maksuun.

Lisätietoja

 

 

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)