Pienet ja keskisuuret yritykset (pkk)

Kaikenkokoiset yritykset ovat vastuussa EU:ssa markkinoille saattamiensa kemikaalien turvallisuudesta. Avukseksi on olemassa paljon aineistoa ja monenlaisia työkaluja. Tuhannet yritykset, joista monet ovat pk-yrityksiä, ovat jo rekisteröineet kemikaalinsa Euroopan kemikaalivirastossa.

Jos et vielä tunne REACH-, CLP-, PIC- ja biosidiasetuksia, sinun tulisi ensin selvittää oikeutesi ja vastuusi. Ne riippuvat siitä, mikä on asemasi toimitusketjussa, mitä ainetta tuot maahan, valmistat, säilytät tai käytät, ja miten vaarallista kyseinen aine on.

Alennetut maksut pk-yrityksille

Pienet ja keskisuuret yritykset voivat hyötyä alennetuista maksuista REACH-, CLP- ja biosidiasetusten nojalla. Alennuksen suuruus riippuu yrityksen koosta komission suosituksessa 2003/361/EY määritellyllä tavalla, ja se voi olla jopa 95 prosenttia REACH-rekisteröinnin vakiomaksusta.