Hallinnolliset kulut

Jos luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on väittänyt olevansa oikeutettu maksualennukseen, on jo suorittanut alennetun maksun mutta ei pysty osoittamaan olevansa oikeutettu tällaiseen alennukseen, kemikaalivirasto perii maksuasetuksen (EY) nro 340/2008 nojalla yrityksen kokoon sovellettavan täysimääräisen maksun ja jo suoritetun maksun välisen erotuksen sekä hallinnollisen maksun, joka on määritelty hallintoneuvoston päätöksessä MB/D/29/2010 sellaisena kuin se on muutettuna hallintoneuvoston päätöksellä MB/21/2012/D jahallintoneuvoston päätöksellä MB/14/2015.

Hallinnolliset maksut ovat seuraavat:

Yrityksen koko

Hallinnollinen maksu

Suuri (ei pk-yritys)
Jos suuri yritys (ei pk-yritys) väittää virheellisesti olevansa pk-yritys

19 900 euroa tai taloudellinen hyöty kerrottuna luvulla 2,5*, jos se on alhaisempi 

Keskisuuri
Jos keskisuuri yritys väittää virheellisesti olevansa pieni tai mikroyritys

13 900 euroa tai taloudellinen hyöty kerrottuna luvulla 2,5*, jos se on alhaisempi 

Pieni
Jos pieni yritys väittää virheellisesti olevansa mikroyritys

7 960 euroa tai taloudellinen hyöty kerrottuna luvulla 2,5*, jos se on alhaisempi 

 

*Taloudellinen hyöty on pk-yrityksiin sovellettavan virheellisesti maksetun alennetun maksun ja yrityksen oikeaan kokoon sovellettavan maksun välinen erotus.

Tutustu ohjeisiin siitä, miten toimitaan, jos pk-yrityksen kokoluokka on ilmoitettu virheellisesti:

Kuva

Voit välttää hallinnollisen maksun, jos olet ilmoittanut ECHAlle virheellisen yritysluokan mutta ECHA ei ole vielä kääntynyt puoleesi tarkistaakseen yrityksesi tai ainoana edustajana edustamasi yrityksen koon luokittelun.

 
Kuva
Voit hyötyä hallinnollisen maksun 50 prosentin vähentämisestä, jos olet ilmoittanut ECHAlle virheellisen yritysluokan, ja ECHA on jo kääntynyt puoleesi tarkistaakseen yrityksesi tai ainoana edustajana edustamasi yrityksen koon luokittelun.

 

Miten kannattaa toimia, jos on ilmoittanut pk-yrityksen kokoluokan virheellisesti.

 

 

 

 

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)