Mitä tehdä, jos olet ilmoittanut pk-kokoluokan virheellisesti

Noudata seuraavia ohjeita, jos huomaat ilmoittaneesi REACH-IT-järjestelmään väärän kokoluokan yrityksellesi (tai yritykselle, jota edustat ainoana edustajana) ja vahvistaneesi kyseisen väärän pk-yritysluokan rekisteröintien, päivitysten tai ilmoitusten yhteydessä:

Ennen kuin kemikaalivirasto on aloittanut pk-yrityksen tarkastusmenettelyn

Image

Ilmoita kemikaalivirastolle yrityksen kokoluokkaa koskevasta väärästä tiedosta täyttämällä neuvontapalvelun yhteydenottolomake. Kun olet antanut yhteystietosi, valitse otsikko "I have a question related to the dossier submission to ECHA" (haluan kysyä aineiston toimittamisesta kemikaalivirastoon), täytä asianomaiset kentät ja ilmoita oikea toimitusnumero. Varmista, että ilmoitat nyt yrityksen oikean kokoluokan. Jos olet toimittanut useita asiakirjoja, ilmoita, mitä kaikkia tämä kokoluokan muutos koskee.

Kemikaaliviraston neuvontapalvelun yhteydenottolomake

 
Image

Sen jälkeen kun olet tiedottanut kemikaalivirastolle väärästä yrityksen kokoluokasta edellä olevan 1 kohdan mukaisesti, saat REACH-IT-tilisi kautta tiedotteen ja uudet laskut. Maksa tarkistetun kokoluokan mukaiset uudet laskut niissä ilmoitettuun eräpäivään mennessä.

 

Noudattamalla edellä esitettyjä ohjeita saatat välttyä hallinnolliselta maksulta. Kemikaalivirasto ei peri hallinnollista maksua silloin, kun rekisteröijät korjaavat virheellisesti ilmoittamansa kokoluokan kirjoittamalla virastolle, ennen kuin kemikaalivirasto aloittaa tarkastusmenettelyn.

Tärkeää: Yrityksen profiilin päivittäminen REACH-IT-järjestelmässä ei riitä hallinnollisen maksun välttämiseen.

Muista, että kun kemikaalivirasto on pyytänyt sinua tarkistamaan ilmoitetun pk-yritysluokan, sinulta peritään sekä hallinnollinen maksu että erotus oikeaan kokoluokkaan sovellettavaan maksuun kaikkien tarkastusmenettelyn alaisten asiakirjojen osalta, jos tarkastuksessa todetaan, että yrityksen kokoluokka on suurempi kuin asiakirjoissa on ilmoitettu.

Sinun kannattaa pitää yrityksesi tai sen yrityksen, jota edustat ainoana edustajana, profiili ajan tasalla REACH-IT-järjestelmässä, jotta välttyisit virheellisilta laskuilta myöhempien asiakirjojen toimitusten yhteydessä.

Sen jälkeen kun kemikaalivirasto on aloittanut pk-yrityksen tarkastusmenettelyn

Heti kun kemikaalivirasto on pyytänyt sinua tarkistamaan ilmoitetun pk-yritysluokan, sinulta peritään hallinnollinen maksu, jos tarkastuksessa todetaan, että yrityksesi kokoluokka on suurempi kuin asiakirjoissa on ilmoitettu. Lisäksi sinulta peritään erotus oikeaan yrityksen kokoluokkaan sovellettavaan täysimääräiseen maksuun kaikkien tarkastusmenettelyn alaisten asiakirjojen osalta.

Maksullisten palvelujen luokittelusta tehtyyn hallintoneuvoston päätökseen MB/D/29/2010 hallintoneuvoston päätöksellä MB/21/2012/D tehtyjen muutosten nojalla yritykset, jotka korjaavat yrityskokonsa oikeaksi sen jälkeen, kun kemikaalivirasto on ottanut niihin ensimmäisen kerran yhteyttä, voivat kuitenkin saada 50 prosentin alennuksen sovellettavasta hallinnollisesta maksusta. Jos siis saat kemikaalivirastolta kirjeen pk-yrityksen tarkastusmenettelyn käynnistämisestä ja huomaat, että olet ilmoittanut ja vahvistanut yrityksellesi virheellisen koon, voit saada mainitun alennuksen noudattamalla seuraavia ohjeita:

Image

Ilmoita oikea yrityskoko täyttämällä ilmoitus väärästä koosta (jonka kemikaalivirasto on liittänyt kirjeeseen, jolla se tiedottaa tarkistavansa yrityksesi oikeutuksen pk-yrityksille tarkoitettuun alennettuun maksuun).

 
Image
Lähetä asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu ilmoitus väärästä koosta kemikaalivirastoon 21 kalenteripäivän kuluessa edellä mainitun kirjeen päiväyksestä joko sähköpostitse osoitteeseen sme-verification (at) echa.europa.eu tai postitse osoitteeseen:


ECHA, A3 Unit
SME verification,
PL 400
FI-00121 Helsinki

 
Image

Jos muutat yrityksesi kooksi muun kuin pk-yrityksen (suuri yritys), sinun ei tarvitse toimittaa kemikaalivirastolle mitään muita asiakirjoja kuin asianmukaisesti täytetyn ilmoituksen väärästä yrityksen koosta. Mutta jos ilmoituksen jälkeen yrityksesi kuitenkin kuuluu edelleen pk-yrityksiin (ts. muutos mikroyrityksestä pieneksi tai keskisuureksi yritykseksi tai pienestä keskisuureksi yritykseksi), sinun on lähetettävä asiakirjat, jotka todistavat aseman pk-yrityksenä.

 

Huomaa, että jos toimitat ilmoituksen väärästä yrityksen koosta vasta sen jälkeen, kun kemikaaliviraston asettama määräaika on umpeutunut, et ole oikeutettu 50 prosentin alennukseen hallinnollisesta maksusta.

Sinun kannattaa pitää yrityksesi tai sen yrityksen, jota edustat ainoana edustajana, profiili ajan tasalla REACH-IT-järjestelmässä, jotta välttyisit virheellisilta laskuilta myöhempien asiakirjojen toimitusten yhteydessä.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)